Hyppää sisältöön

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon uudistamistarpeita selvitetään

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2021 11.07
Tiedote

Dosentti, yliopistolehtori Eero Salmenkivi ja lehtori Vesa Åhs toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta katsomusaineiden (uskonnon ja elämänkatsomustiedon) opetuksen uudistamista koskevan selvityksen. Selvitys koskee perusopetusta ja lukiokoulutusta, mutta siinä huomioidaan myös vaikutukset ammatilliseen koulutukseen.

Selvityksessä kuvataan katsomusaineiden opetuksen nykytilanne - kuten lainsäädäntö, tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet, opettajien kelpoisuudet, paikalliset tulkinnat ja ratkaisut, oppilaan / opiskelijan oikeus oman uskonnon opetukseen, vähemmistöuskontojen asema, korvaavan opetuksen järjestäminen, käytännön haasteet.

Selvitykseltä odotetaan lisäksi vaihtoehtoisia esityksiä katsomusaineiden uudistamistarpeista ja toteuttamistavoista entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on varmistaa, että katsomusaineiden opetus toteutuisi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kansallisesti.

Osissa kunnista ja kouluista toteutetaan katsomusaineiden opetukseen liittyen erilaisia paikallisia ratkaisuja. Katsomusaineita eli uskontoja ja elämänkatsomustietoa opetetaan peruskouluissa ja lukiossa, mutta ei esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetus on oppilaita / opiskelijoita uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

Peruskoulussa ja lukiossa tulee järjestää oppilaiden/opiskelijoiden enemmistön uskonnon mukaista opetusta. Vähemmistöuskontojen ja elämänkatsomustiedon opetusta voidaan järjestää, jos perusopetuksessa / lukiokoulutuksessa opiskelee vähintään kolme opetukseen oikeutettua.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat / opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Heille, jotka eivät kuulu uskonnollisiin yhdyskuntiin, ja jotka eivät osallistu enemmistön mukaisen uskonnon opetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Jos oman uskonnon mukaista opetusta ei järjestetä, oppilaat / opiskelijat voivat osallistua joko enemmistön uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen.

Opetuksen järjestäjät vastaavat opetuksen järjestämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista säännösten edellyttämällä tavalla.

Selvityshenkilöiden tulee luovuttaa esityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 28.2.2022.

Lisätietoja: opetusneuvos Heli Nederström, puh. 02953 30122

Kirkollisasiat Koulutus Yleissivistävä koulutus