Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uudistettu Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskeva yleissopimus voimaan Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
25.11.2021 13.37
Tiedote

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi elokuvien yhteistuotannosta 30.1.2017 tehdyn uudistetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa osapuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla tällaisissa tuotannoissa sovellettavat säännöt.

Euroopan neuvostossa vuonna 1992 elokuvien yhteistuotannosta laadittu eurooppalainen yleissopimus (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production) tuli kansainvälisesti voimaan 1.4.1994. Sopimuksella määrätään sopimuspuolten välisistä suhteista sopimuspuolten alueelta peräisin olevien monenvälisten elokuvien yhteistuotannoissa. Sopimuksessa on määräyksiä muun muassa elokuvien rahoituksesta ja elokuville myönnettävistä etuuksista. 

Yleissopimus uudistettiin 30.1.2017, ja uudistettu yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa yhteistuotantoaseman saamisen edellytyksistä, yhteistuottajien rahoitusosuuksista, elokuvateoksen yhteistuottajien oikeuksista ja rahoitusta koskevista yhteistuotannoista. Sopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa sopimuspuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla yhteistuotannossa sovellettavat säännöt. 

Suomi allekirjoitti uudistetun yleissopimuksen 18.11.2020. Yleissopimuksen soveltaminen edellyttää yleissopimuksen allekirjoittamisen lisäksi myös kansallisen voimaansaattamisen.
Hallituksen tavoitteena on uudistetun yleissopimuksen mahdollisimman pikainen hyväksyminen vuoden 2022 aikana sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen ja sitä koskevan lakiehdotuksen ja kun Ahvenanmaan maakuntapäivät on antanut asiasta suostumuksensa. 

Hallituksen esitys julkaistaan valtioneuvoston päätökset-sivulla. 

Lisätietoja: hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086

Sivun alkuun