Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Vähemmistökielisten sanomalehtien tuet jaettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö
7.9.2017 15.17
Tiedote

Hallitus päätti 7. syyskuuta 2017 valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien, verkkojulkaisujen sekä ruotsinkielisen uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea saavat Nyhetsbyrån FNB Ab, saamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen Alma Media Kustannus Oy:n julkaisema Lapin Kansa, ruotsinkieliseen uutis- ja sisällöntuotantoon Svenska Presstjänst Ab sekä karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab:lle myönnettiin 400 000 euroa ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen, Alma Media Kustannus Oy:n julkaisema Lapin Kansa sai 40 000 euroa saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen, Svenska Presstjänst Ab sai 40 000 euron avustuksen ruotsinkieliseen uutis- ja sisällöntuotantoon, jossa pääpaino on digitaalisella medialla sekä Karjalan kielen seura ry 20 000 euron avustuksen karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen. Jaettavien avustusten yhteismäärä oli 500 000 euroa.

Tukea haki myös Svenska hörselförbundet rf, mutta sille ei myönnetty tukea, koska ei täyttänyt asetuksen hakukriteereitä. Asetuksen mukaan sanomalehdeksi katsotaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään kerran viikossa. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti ei täytä asetuksen määritelmän edellytyksiä.

Tukea voi saada valtakunnallisilla vähemmistökielillä eli saamen, karjalan tai romanin kielellä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemiseen, viittomakielisten vastaavien sähköisten julkaisujen tukemiseen sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tukemiseen. Lisäksi tuella helpotetaan saamen- tai karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan sanomalehden yhteydessä. 

Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 päätökset

Lisätietoja: hallitusneuvos Satu Paasilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 3024

Kulttuuri
Sivun alkuun