Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille oikeus tarjota tilauskoulutusta

Opetusministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2007 11.05
Tiedote -

Hallitus antoi torstaina 4.10. esityksen yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sallitaan tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen järjestäminen muille kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Tilauskoulutusta voitaisiin järjestää ryhmälle, mutta ei yksittäiselle opiskelijalle. Koulutuksen tilaajana voisi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö eli esimerkiksi osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö taikka valtio, kunta tai kuntayhtymä. Tutkintoon johtavasta tilauskoulutuksesta tulee periä tilaajalta vähintään siitä aiheutuvat kustannukset. Esitys antaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille mahdollisuuden uuteen tulolähteeseen.

Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen antamalle tutkintoon johtavalle maksulliselle koulutusviennille on opetusministeriön selvityksen mukaan kysyntää. Tilauskoulutuksen kautta korkeakoulut voisivat osallistua kansainvälisille koulutusmarkkinoille erityisesti Kaukoidässä ja Keski-Aasiassa. Toiminta mahdollistaisi verkottumista eri maiden kehittyvien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2008.

 
Sivun alkuun