Hyppää sisältöön

Aserikosten rangaistussäännökset edellyttävät uudelleenarviointia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2023 9.58
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, jossa on arvioitu aserikoksia koskevien rangaistussäännösten nykytilaa. Erityisesti on tarkasteltu kysymyksiä, jotka koskevat ampuma-aseiden hallussapidon rangaistavuutta järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnassa.

Muistion laatiminen liittyy joulukuussa käynnistyneeseen hankkeeseen, jossa tarkastellaan aserikoksia koskevia rangaistussäännöksiä. Säännökset ovat olleet merkittäviltä osin nykyisessä muodossa jo verraten pitkään, runsaat 20 vuotta.

Muistiossa on käytetty näitä rikoksia koskevaa tilastollista ja muuta tietoa sekä hyödynnetty oikeuskäytäntöä ja oikeusvertailevaa tietoa.

Muistion mukaan aserikosten rangaistussäännösten kokonaistarkasteluun ryhtymistä voidaan pitää perusteltuna. Rangaistussäännösten jatkoarviointi ja perustelluiksi havaittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu voitaisiin tehdä riittävän laaja-alaisessa työryhmässä.

Oikeusministeriö ehdottaa asian ottamista hallitusohjelmaan ja valmistelun käynnistämistä.

Lisätietoja
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 0295 150 176, [email protected]
yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 0295 150 486, [email protected]

Muistio aserikoksista