Hyppää sisältöön

Kattavilla palveluilla ja onnistuneella rikosprosessilla toisiaan tukeva merkitys ihmiskaupan uhrien auttamisessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2023 10.14
Tiedote

Tänään julkaistun selvityksen perusteella parhaiten ihmiskaupan uhriksi joutunutta henkilöä kyetään tukemaan toipumisessa ja arkeen palaamisessa vain monisektorisen ja joustavan verkostoyhteistyön keinoin.

Ihmiskaupan vastaisessa SEIVE-hankkeessa on toteutettu selvitys Rikosuhripäivystyksen asiakkuudessa olevien, seksuaaliväkivaltaa kokeneiden ihmiskaupan uhrien tapauksista. Selvityksessä tarkasteltiin muun muassa ihmiskaupan uhriksi joutuneiden henkilöiden tilanteiden taustalla olevia haavoittuvuustekijöitä, avunsaantia, rikosprosessia, psykologisen kontrollin merkitystä sekä verkostoyhteistyön merkitystä uhrien auttamisessa.

Tulosten mukaan ihmiskaupan uhriksi joutunutta henkilöä ei ole mahdollista auttaa kokonaisvaltaisesti ennen kuin hyväksikäytön taustalla oleva kokonaisuus tunnistetaan ja siihen puututaan. Yhtäältä kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä muut tukipalvelut edesauttoivat esitutkinnan ja siten koko rikosprosessin menestymistä. Toisaalta rikosprosessin menestyminen tai kuulluksi tuleminen tukivat uhriksi joutuneen henkilön toipumista ja ennaltaehkäisivät uudelleen uhriksi joutumista. 

Selvityksessä esitetään, että kattavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, rikoksen uhrien tukipalveluiden ja onnistuneen rikosprosessin toisiaan tukeva ja täydentävä merkitys tulee huomioida aiempaa paremmin uhriksi joutuneiden henkilöiden auttamisessa ja ihmiskaupparikollisuuden tutkinnassa. Selvitys sisältää 13 suositusta ihmiskaupan uhreja kohtaaville viranomaisille ja muille tahoille.

Oikeusministeriön rahoittama Rikosuhripäivystyksen SEIVE-hanke kestää joulukuusta 2021 elokuuhun 2023. Hankkeen päätavoitteena on tasoittaa alueellisia eroja ihmiskaupan vastaista työtä tekevien ammattilaisten osaamisessa ja toimintatavoissa sekä levittää toimivia käytäntöjä, jotta yhä useampi ihmiskaupan uhri saisi tarvitsemaansa apua. SEIVE-hanke on yksi valtioneuvoston 6.5.2021 hyväksymän ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimenpiteistä.

Lisätietoja:
valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, p. 0295 150 011, [email protected]
Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija, SEIVE-hankkeen hankekoordinaattori Saara Pihlaja, p. 040 621 2443, [email protected]

Selvitys Rikosuhripäivystyksen asiakkuudessa olevien seksuaaliväkivaltaa kokeneiden ihmiskaupan uhrien tapauksista ja tilanteista