Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Sami Paatero blir minister Häkkänens specialmedarbetare

Justitieministeriet
10.9.2018 15.01
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har valt juris magister Sami Paatero till sin specialmedarbetare vid justitieministeriet. Han inleder sitt arbete den 17 september.

Sami Paatero har lång erfarenhet av olika sakkunnig- och ledningsuppgifter inom statsförvaltningen och riksdagen samt vid företag inom teknologibranschen. Paatero har tidigare arbetat som lagstiftningssekreterare vid utrikesministeriet, äldre regeringssekreterare vid försvarsministeriet och konsultativ tjänsteman vid kommunikationsministeriet. Paatero har också arbetat som flera olika ministrars specialmedarbetare och som statssekreterare vid inrikesministeriet, kommunikationsministeriet och finansministeriet samt varit verksam som generalsekreterare för samlingspartiets riksdagsgrupp.

Till hans uppgifter som Häkkänens specialmedarbetare hör att följa bland annat ärenden som hänför sig till kommunikationsministeriets verksamhetsområde och miljöministeriets markanvändnings- och byggnadsärenden samt för dessa ärenden i EU-ministerutskottet. Därtill ska han följa social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Specialmedarbetare Paatero kan kontaktas fr.o.m. den 17 september (e-post [email protected]). - Före det kan man vid behov kontakta ledningens sekreterare Riikka Hyppönen, tfn 02951 50163 (e-post: [email protected]).

Antti Häkkänen
Sivun alkuun