Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa tiukennuksia kuluttajaluottojen sääntelyyn

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2022 12.10
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa kuluttajaluottojen korkokaton alentamista. Myös luottojen markkinointiin ehdotetaan lisää rajoituksia. Keskeisenä tavoitteena on vähentää kuluttajien ylivelkaantumista. Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Työryhmän ehdotuksen mukaan korkokatto laskettaisiin nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokatto koskisi lähes kaikkia kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät kuten nykyisinkin sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa. Samalla työryhmä ehdottaa korkokaton sitomista korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon. Tällöinkään korko ei kuitenkaan saisi luottosopimuksen mukaan nousta yli 20 prosentin. 

Korkokatto koskisi työryhmän ehdotuksen mukaan myös vanhoja jatkuvia luottoja siltä osin kuin niistä tehdään uusia nostoja. Korkokattosääntelyn piiriin tulisivat uusien nostojen osalta siis myös ennen 1.9.2019 tehdyt jatkuvaa luottoa koskevat luottosopimukset, jotka eivät ole aiemmin kuuluneet lainkaan pysyvän hintasääntelyn piiriin.

Tarkoituksena on pyrkiä vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista ja kohtuullistaa erityisesti suurten ja pitkällä laina-ajalla myönnettyjen luottojen hinnoittelua. 

Markkinointiin lisärajoituksia sekä vahva tunnistaminen luotonottoon ja verkossa laskulla ostamiseen

Jotta luottoja ei markkinoitaisi epäasiallisesti, työryhmä ehdottaa, että jatkossa määriteltäisiin tarkemmin, millainen markkinointi on hyvän luotonantotavan vastaista. Lisäksi ehdotetaan uusia säännöksiä kuluttajaluoton mainonnassa annettavasta varoituksesta. Sääntelyn rikkomistilanteissa elinkeinonharjoittajalle voitaisiin määrätä seuraamusmaksu.

Lisäksi ehdotuksen mukaan verkkokaupoissa on tarjottava tarjolla olevista maksutavoista ensimmäiseksi luotottomia maksutapoja ja viimeisenä luotollisia maksutapoja. Mitään maksutapaa ei myöskään saisi käyttää oletusvalintana.

Luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytöksien estämiseksi työryhmä ehdottaa, että henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja sekä tilanteita, joissa kuluttaja valitsee verkossa asioidessaan maksutavaksi laskun. Jos asiakas tunnistetaan sähköisesti, tunnistamisessa tulisi käyttää vahvaa tunnistamismenetelmää eli esimerkiksi mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia. Tällä pyritään estämään verkkokauppaostosten tekeminen käyttämällä toisen ihmisen henkilötunnusta ja muita tietoja. 

Työryhmä ei ollut yksimielinen. Esitykseen liittyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliiton eriävät mielipiteet, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton yhteinen eriävä mielipide ja lausuma sekä Finanssialan lausuma.

Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 29.4.2022 asti.

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, p. 0295 150 554, [email protected] (paikalla 11.3. ja jälleen 21.3. alkaen)
erityisasiantuntija Mirja Kaspianranta, p. 0295 150 033, [email protected]

Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen, työryhmän mietintö 
Lausuntopalvelu.fi