Hyppää sisältöön

Yhteisellä asialla yhdenvertaisuutta edistäen

oikeusministeriö
Janette Grönfors
Julkaisuajankohta 15.9.2023 13.52
Kolumni

”Löytävätkö kaikki paikkansa täällä?” on kysymys, joka seuraa minua vuosikymmenestä toiseen. En tiedä edelleenkään vastausta siihen, mutta sen tiedän, että oma paikkani on olla niiden joukossa, jotka tekevät työtä yhdenvertaisuuden eteen.

Keväällä 2022 tiesin, että oikeusministeriö haki hanketta, jossa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) olisi kumppanina. Hankkeessa toteutettaisiin ministeriöiden välinen mentorointiohjelma syrjinnän ja viharikosten vastaisen työn valmiuksien kehittämiseksi. Elokuussa 2022 lähdin vuodeksi Varsovaan kriisinhallintatehtävään ETYJ:iin Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistoon. Tällä välin oikeusministeriön hakema hanke oli saanut hakemansa rahoituksen ja käynnistynyt.  

Palatessani takaisin kotimaahan kotipesäni STM:n erityisasiantuntijana sekä Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä sai hetkeksi jäädä. Aloitin työt oikeusministeriön Vertaisina vihaa vastaan -hankkeen mentorointiohjelmassa. Olin ohjelman ensimmäinen henkilökierrossa. Ajankohta oli täydellinen, sillä sijaiseni pystyi jatkamaan henkilökiertoni ajan ja itse pystyin keskittymään tehtäviini oikeusministeriössä. 

Asioilla on tapana loksahdella kohdilleen.

Yhteistyön lujittumista

Oikeusministeriössä demokratia- ja julkisoikeusosaston itsehallinto- ja yhdenvertaisuusyksikössä tehdään työtä asioiden kanssa, jotka ovat läheisiä minulle. Yksikössä työskentelevistä kollegoista osa on tuttuja minulle jopa vuosikymmenien ajalta. Olemme tehneet yhteistyötä samojen teemojen parissa yli ministeriörajojen. 

Henkilökierto mahdollisti samassa yksikössä työskentelyn ensimmäistä kertaa työurani aikana. Odotin saavani ajantasaista tietoa yhteisestä työalastamme, työkaluja yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseen sekä mahdollisuuden vielä laajempaan ajatustenvaihtoon. Tärkeä oli myös päästä osaksi tiimiä, jossa on paljon osaamista. Odotukseni täyttyivät.

Tehtävät ja opit henkilökierrossa

Olen ollut mentoroinnin aikana mukana monenlaisissa tehtävissä viestintä- ja suunnittelutyöstä ajatushautomotyöskentelyyn. Tehtävien monipuolisuus on ollut inspiroivaa. Suunnittelin muun muassa romaniväestölle toiminnot, jotka toteutetaan vuoden 2024 aikana alueellisesti romaniväestön kanssa. Osallistuin myös asiantuntijana hankkeen aikana toteutettavaan tarvekartoitukseen, jonka tavoitteena on koota eri tutkimusten relevantteja tuloksia viharikosten uhrien tukipalveluiden riittävyydestä ja saavutettavuudesta. 

Lisäksi perehdyin materiaaliin, joka on tuotettu yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä osana työtä vihapuheen ja viharikosten ehkäisemiseksi, samalla pohtien, kuinka voimme tehokkaasti tuoda tämän laajan ja hyvän materiaalin ihmisten saataville. Henkilökierron aikana tapasin myös muiden osastojen työntekijöitä. Oli mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla heidän työstään. 

Olen määrätietoisesti suunnannut työuraani alkumetreiltä asti perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen. ”Löytävätkö kaikki paikkansa täällä?” on kysymys, joka seuraa minua vuosikymmenestä toiseen. En tiedä edelleenkään vastausta siihen, mutta sen tiedän, että oma paikkani on olla niiden joukossa, jotka tekevät työtä yhdenvertaisuuden eteen. Sen eteen, että jokaisella olisi paikkansa, tila, jossa voi olla yhdenvertaisesti ja turvallisesti sellaisena kuin on.

Lämmin kiitos omalle ministeriölleni, oikeusministeriölle sekä tiimilleni siellä siitä, että sain mahdollisuuden osallistua ja olla mukana tässä mentorointiohjelmassa!
 

Kirjoittaja

Janette Grönfors työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijana sekä Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä. Hän osallistui elo-syykuussa 2023 oikeusministeriön koordinoimaan mentorointiohjelmaan.

Henkilökierto on osa oikeusministeriön koordinoimaa ja EU:n osarahoittamaa Vertaisina vihaa vastaan -hanketta, joka päättyy 31.12.2024.