Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Esitys Suomen osallistumisesta EU:n raja- ja merivartioston toimintaan

Sisäministeriö
5.10.2020 16.51
Tiedote 117/2020

Valtioneuvosto antoi 5. lokakuuta eduskunnalle hallituksen esityksen, joka koskee Suomen osallistumista Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintaan. Ehdotetut lakimuutokset koskevat pääosin viranomaisten toimivaltaa, päätöksentekoa ja tietojen luovuttamista viranomaisten kesken. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Rajavartiolain ja poliisilain säännöksiä Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumista koskevasta päätöksenteosta sekä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon ryhmän jäsenen toimivaltuuksista päivitettäisiin.

Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset Rajavartiolaitoksen koordinaatioroolista yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanossa ja Suomen osallistumisesta Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintaan.

Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset Frontexin pysyvän joukon ryhmän jäsenen valtuudesta avustaa Suomessa poliisia ja rajatarkastusviranomaisia turvapaikkahakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin myös säännökset yhdenvertaisuusvaltuutetun osallistumisesta pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reserviin sekä valvojien pyytämisestä Frontexilta Suomeen. 

Lisäksi lainsäädäntöön lisättäisiin säännökset palautuksiin liittyvien henkilötietojen luovuttamisesta Frontexille.

EU:n raja- ja merivartiostoasetus edellyttää Suomelta päivityksiä lainsäädäntöön

Euroopan unioni antoi joulukuussa 2019 eurooppalaista raja- ja merivartiostostoa koskevan asetuksen, joka edellyttää Suomelta päivityksiä lainsäädäntöön.

Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevalla asetuksella vahvistetaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintakykyä, tuetaan palautustoimintaa perusoikeuksia kunnioittaen sekä integroidaan Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) osaksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Jatkossa eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon kuuluvat Frontexin ja rajaturvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten lisäksi myös palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset.

Lisätietoja: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellinen osasto, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603, [email protected]

Sivun alkuun