Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 VN 99/2020

Istunnon ajankohta 5.10.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

5.10.2020 12.13 Päätösluettelo

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö