Hyppää sisältöön

Hallitus esittää kansainväliseen suojeluun tiukennuksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 13.49
Tiedote

Hallitus aikoo muuttaa kansainvälisen suojelun luonteeltaan väliaikaiseksi. Kansainvälisen suojelun lupien kesto lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin. Myös Suomessa tehty erityisen törkeä rikos tai kansallisen turvallisuuden vaarantaminen estäisi kansainvälisen suojelun saamisen. Valtioneuvosto antoi lakiesityksen eduskunnalle 18. huhtikuuta.

Turvapaikkapolitiikkaa on tarkoitus tiukentaa hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ja EU:n määritelmädirektiivin mahdollistamalla tavalla. Ulkomaalaislain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.

Ulkomaalainen voi lain mukaan saada kansainvälistä suojelua Suomessa, jos hän täyttää pakolaisaseman tai toissijaisen suojelun edellytykset. Muutoksilla pyritään siihen, että kansainvälinen suojelu poistettaisiin aiempaa tehokkaammin henkilöiltä, jotka eivät sitä enää tarvitse tai joiden ei katsota sitä ansaitsevan oman toimintansa takia.

Esityksen mukaan pakolaiselle myönnettäisiin oleskelulupa kolmeksi vuodeksi nykyisen neljän vuoden sijaan. Jatkolupa lyhennettäisiin aiemmasta neljästä vuodesta kolmeen vuoteen. Ensimmäinen oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella myönnettäisiin vuodeksi aiemman neljän vuoden sijaan. Jatkolupa toissijaisen suojelun perusteella myönnettäisiin kahdeksi vuodeksi aiemman neljän vuoden sijaan. 

Muutokset tarkoittavat, että Maahanmuuttovirasto tekisi arvion kansainvälisen suojelun jatkamisen tarpeesta aiempaa useammin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Myös jatkoluvan myöntämisen edellytyksiä tiukennettaisiin ja selkeytettäisiin. 

Kansainvälisen suojelun voisi menettää nykyistä useammin

Lakiesityksessä laajennetaan perusteita kansainvälisen suojeluaseman myöntämättä jättämiselle, lakkauttamiselle ja peruuttamiselle. Pakolaisasema eli turvapaikka voitaisiin jatkossa jättää myöntämättä tai lakkauttaa, jos henkilön katsotaan olevan vaaraksi yhteiskunnalle, koska hän on syyllistynyt erityisen törkeään rikokseen. 

Pakolaisasema ja toissijainen suojeluasema voitaisiin jatkossa lakkauttaa myös silloin, jos henkilö aseman saamisen jälkeen syyllistyy tai hänen epäillään syyllistyneen rikokseen rauhaa vastaan, sotarikokseen tai rikokseen ihmiskuntaa vastaan, tai YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiseen tekoon. 

Lisäksi toissijainen suojeluasema voitaisiin lakkauttaa, jos henkilö aseman saamisen jälkeen tekee törkeän rikoksen.  Toissijainen suojeluasema voitaisiin jättää myöntämättä tai lakkauttaa myös silloin, kun olisi syytä olettaa henkilön olevan vaaraksi yhteiskunnalle. 

Pakolaisasema ja toissijainen suojeluasema voitaisiin jättää myöntämättä sekä lakkauttaa myös silloin, kun on perusteltua syytä olettaa, että ulkomaalainen on vaaraksi Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 

Lisätietoja
Milla Väisänen, erityisasiantuntija, p. 0295 488 698, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio