Hyppää sisältöön

Ilkka Koskimäki nimitettiin poliisiylijohtajaksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 13.57
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 4. heinäkuuta oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Ilkka Koskimäen poliisiylijohtajaksi viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.9.2024- 31.8.2029.

Ilkka Koskimäellä on pitkäaikaista johtamiskokemusta poliisihallinnon eri tehtävistä. Nykyisessä tehtävässään Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkönä hän on toiminut vuodesta 2020 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkönä vuosina 2017 – 2020 sekä Helsingin poliisilaitoksen apulaispäällikkönä vuosina 2013 – 2017. Tämän lisäksi hän on toiminut muissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä Helsingin poliisilaitoksella. Päällystötehtävien lisäksi hän on aiemmin työskennellyt poliisin alipäällystö- ja miehistötehtävissä ja hänellä on poliisin peruskoulutus.   

- Otan tehtävän vastaan tulevaisuuteen luottaen, mutta tietoisena turvallisuustilanteen haasteista. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja muuttuu koko ajan. Teemme poliisissa väsymättömästi töitä turvallisen Suomen puolesta, toteaa Koskimäki.

Poliisiylijohtaja johtaa Poliisihallitusta ja sen alaista poliisihallintoa. Hän vastaa Poliisihallituksen ja sen alaisen hallinnon johtamisesta, kehittämisestä, ohjauksesta sekä hyvästä hallinnosta sisäministeriön ohjauksen mukaisesti. Lisäksi poliisiylijohtaja vastaa poliisihallinnon hyvästä henkilöstöpolitiikasta ja laadukkaasta henkilöstöjohtamisesta. Poliisiylijohtajan tehtäviin liittyy laaja-alaista kansainvälistä ja kansallista sidosryhmäyhteistyötä. 

Poliisihallitus toimii poliisin ylijohtona. Sen tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja sekä vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaispalvelujen saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa. Poliisihallitus päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta, vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta ja voimavarojen suuntaamisesta sekä huolehtii muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, sisäministeriö