Hyppää sisältöön

Katsaus Suomen ukrainalaisista vahvistaa viranomaisten ja kuntien varautumista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2022 12.00
Tiedote

Laajamittaisen sodan jatkuminen Ukrainassa tarkoittaa sitä, että edellytyksiä ukrainalaispakolaisten paluulle ei ole ja yhä useampi jää Suomeen pidemmäksi aikaa. Asettumisesta halutaan tehdä mahdollisimman sujuvaa. Loppuvuoden aikana E2 Tutkimus laatii katsauksen Suomeen tulleiden ukrainalaisten tilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Tarkoitus on syventää tietoa, jota saatiin sisäministeriön syyskuussa julkaisemasta selvityksestä.

Nyt tehtävällä katsauksella vahvistetaan julkisen sektorin kykyä ennakoida muuttuvia tilanteita ja palvelutarpeita. Tuotettu tieto auttaa erityisesti kuntia ja viranomaisia varautumaan tulevaan kevääseen, kun monilla ukrainalaisilla on mahdollisuus siirtyä vastaanottopalveluista kuntien palveluiden asiakkaiksi.

Katsauksessa selvitetään Suomessa olevien ukrainalaisten elämäntilannetta ja kokemuksia. Tavoitteena on ymmärtää paremmin ukrainalaisten tilannetta juuri nyt: mitä he itse ajattelevat elämästään Suomessa ja mitkä ovat ajatukset tulevasta?

Katsausta varten E2 Tutkimus haastattelee ukrainalaisia, eri viranomaisia sekä ammattilaisia, jotka työskentelevät ukrainalaisten kanssa. Katsauksen aineistona käytetään myös eurooppalaista vertailutietoa.

Työn rahoittavat Sitra, sisäministeriö ja E2 Tutkimus. Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman lähtökohtana on, että kaikkien väestöryhmien ääni tulee kuulluksi yhteiskunnassa. Etenkin maahan tulevien ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa ovat yleisesti heikommat kuin valtaväestön.

Valmis katsaus julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Alustavat tiedot: noin joka kolmas jäämässä Suomeen

Sisäministeriö selvitti Suomeen paenneiden ukrainalaisten tilannetta ja palvelutarpeita verkkokyselyllä, johon saatiin 2 136 vastausta 273 eri paikkakunnalta. Kysely oli auki kesä–heinäkuussa. Tuolloin jopa 27 % vastaajista ilmoitti, ettei enää suunnittele palaavansa Ukrainaan. Kolmannes (33 %) oli päättänyt palata Ukrainaan sodan päätyttyä tai nopeammin.

Lähes 40 %:n suunnitelmat olivat vielä avoinna. Vastauksista ilmeni, että tärkeimpiä suunnitelmiin vaikuttavia tekijöitä ovat paitsi sotatilanteen kehittyminen Ukrainassa myös työllistyminen Suomessa.

Helmikuun jälkeen Suomeen on saapunut noin 44 000 ukrainalaista hakemaan tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Rundgren, sisäministeriö, p. 0295 488 324, [email protected]
johtaja Karina Jutila, E2 Tutkimus, p. 050 5515361, [email protected]
johtaja Veera Heinonen, Sitra, p. 050 372 5244, [email protected]