Hoppa till innehåll

Översikt över ukrainare i Finland ger myndigheterna och kommunerna bättre beredskap

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2022 12.00
Pressmeddelande

Det omfattande kriget i Ukraina fortsätter, vilket innebär att det inte finns förutsättningar för de ukrainska flyktingarna att återvända och allt fler av dem blir kvar i Finland under en längre tid. Avsikten är att det ska vara smidigt att göra sig hemmastadd. I slutet av året sammanställer tankesmedjan E2 Tutkimus en översikt över hurdan situationen är för de ukrainare som kommit till Finland och vilka planer de har för framtiden. Avsikten är att fördjupa den information som framkommit i en utredning som offentliggjordes av inrikesministeriet i september.

Genom den översikt som nu sammanställs förbättras den offentliga sektorns förmåga att föregripa föränderliga situationer och servicebehov. Den information som producerats hjälper i synnerhet kommuner och myndigheter att förbereda sig inför våren, då många ukrainare har möjlighet att övergå från mottagningstjänsterna till att bli kunder i de kommunala tjänsterna.

I översikten utreds livssituationen för och erfarenheterna hos de ukrainare som vistas i Finland. Målet är att få en bättre förståelse av ukrainarnas situation just nu: vad tänker de själva om sitt liv i Finland och vilka tankar har de om framtiden?

För översikten intervjuar E2 Tutkimus ukrainare, olika myndigheter samt yrkesmänniskor som arbetar med ukrainare. Som material i översikten används även jämförelseuppgifter från övriga Europa.

Arbetet finansieras av Sitra, inrikesministeriet och E2 Tutkimus. Utgångspunkten för Sitras tema demokrati och delaktighet är att alla befolkningsgrupper ska höras i samhället. Särskilt de människor som kommer till landet verkar i allmänhet ha sämre möjligheter att påverka än majoritetsbefolkningen.

Den färdiga översikten offentliggörs i början av 2023.

Preliminära uppgifter: ungefär var tredje stannar i Finland

Genom en webbenkät utredde inrikesministeriet situationen för de ukrainare som flytt till Finland och vilket servicebehov de har. Det kom in 2 136 svar från 273 olika orter till enkäten. Enkäten kunde besvaras i juni–juli. Då uppgav till och med 27 procent av de som svarade på enkäten att de inte längre planerar att återvända till Ukraina. En tredjedel, 33 procent, har beslutat att återvända till Ukraina när kriget är slut eller tidigare.

Nästan 40 procent hade inte ännu bestämt sig. Av svaren framgick att de viktigaste faktorerna som påverkar planerna inte bara är hur krigsläget utvecklas, men även sysselsättningen i Finland.
Sedan februari har nästan cirka 44 000 ukrainare anlänt till Finland för att söka tillfälligt skydd eller asyl.

Mer information:

Anna Rundgren, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 324, [email protected]
Karina Jutila, direktör, E2 Tutkimus, tfn 050 5515361, [email protected]
Veera Heinonen, direktör, Sitra, tfn 050 372 5244, [email protected]