Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uppgifterna om passagerare inom flygtrafiken blir en mer omfattande del av bekämpningen av brottslighet

Inrikesministeriet 19.4.2018 14.04
Pressmeddelande 42/2018

EU:s direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar, det s.k. PNR-direktivet, gör det möjligt att i större omfattning än tidigare utnyttja uppgifterna om passagerare inom flygtrafiken vid bekämpning av terrorism och grov brottslighet. Statsrådet överlämnade en regeringsproposition om genomförandet av direktivet till riksdagen den 19 april. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Registret över PNR-uppgifter innehåller de uppgifter om passagerarna som de har angett i samband med bokningen. Sådana uppgifter kan vara t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Enligt direktivet är lufttrafikföretag skyldiga att, i syfte att bekämpa terrorism och grov brottslighet, överföra vissa passageraruppgifter till de enheter för passagerarinformation som medlemsstaterna inrättat eller utsett. I Finland utgörs enheten för passagerarinformation av en kriminalunderrättelseenhet som polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet bildar.

Enheterna för passagerarinformation analyserar uppgifter enligt de kriterier som fastställts i förväg och jämför uppgifterna med nationella och internationella databas som är väsentliga med tanke på bekämpningen av terroristbrott och grov brottslighet. Målet är att identifiera de personer som kan vara delaktiga i terroristbrott eller annan grov brottslighet. Om ytterligare undersökningar visar sig vara nödvändiga överför enheten uppgifterna till de behöriga myndigheterna som i Finland är polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Passageraruppgifterna ska lagras vid enheten för passagerarinformation under en period på fem år.

PNR-direktivet antogs i april 2016 och det ska sättas i kraft i medlemsländerna senast den 25 maj 2018.

Ytterligare information:
Jouko Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 556, [email protected]

Palaa sivun alkuun