Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Säkerhetsskydd i Migrationsverket utvecklas

Inrikesministeriet 5.4.2018 13.52
Pressmeddelande 37/2018

Det bereds en ny lag om säkerhetsskydd vid Migrationsverket. I lagen föreslås bestämmelser om befogenheterna för de säkerhetskontrollörer som utför säkerhetsuppgifter i de lokaler som Migrationsverket använder. I den ändrade säkerhetspolitiska omgivningen måste myndigheterna som representerar den offentliga makten i allt högre grad beakta säkerhetsaspekterna i sin verksamhet.

Genom att möjliggöra säkerhetskontrollerna redan före kundmöten skyddar man personalen vid Migrationsverket mot olika riskfaktorer, tryggar arbetsförhållandena och skyddar verkets egendom.

Statsrådet lämnade den 5 april en proposition om detta till riksdagen för behandling.

Man ska kunna ingripa i eventuella säkerhetshot med framförhållning

Migrationsverket har anlitat privata bevakningstjänster, men väktarna har inte befogenheter att före ett kundmöte utföra säkerhetskontroller på personer som anländer till lokalerna, utan det har varit fråga om att reagera i hotande situationer. Genom den lagstiftning som föreslås ska de nuvarande metoderna att vara beredd på hotsituationer kompletteras.

Avsikten är att den person som önskar tillträde till Migrationsverkets lokaler samt saker som personen medför får kontrolleras för att utreda att personen inte medför sådana föremål eller ämnen genom vilka säkerheten eller ordningen kan äventyras eller som kan användas för att skada egendom. Det finns redan motsvarande gällande lagstiftning för att trygga riksdagens, statsrådets och domstolarnas verksamhet.

Den som utför säkerhetskontroller bör ha behörig utbildning för uppgiften och vara godkänd av polisen

En säkerhetskontrollör kan vara en polisman, en gränsbevakningsman eller en anställd vid Migrationsverket som har utbildats för uppgiften. Också någon annan person som har fått en behörig utbildning för uppgiften och som polisen har godkänt för uppgiften kan utföra en säkerhetskontroll. I praktiken ska säkerhetskontrollerna utföras av de aktörer inom den privata säkerhetsbranschen som anskaffats som köpta tjänster.

De behörigheter som anges i lagen har samband med kontroll av identiteten, säkerhetskontroll, kroppsvisitation, omhändertagande av föremål, vägrande av tillträde samt avlägsnande och gripande av en person.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]

Sivun alkuun