Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Räsänen: Poliisin rakenneuudistuksella turvataan poliisin hyvä toiminnallinen taso

Sisäministeriö 21.3.2013 17.10
Uutinen

Sisäministeri Päivi Räsänen korosti tänään poliisin hallintorakenneuudistuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa, että rakenneuudistus on välttämätön, jos poliisin hyvä toiminnallinen taso halutaan turvata. - Nykyistä kulurakennetta on muutettava siten, että suhteessa yhä enemmän rahaa voidaan kohdistaa poliisimiesten ja -naisten palkkoihin ja yhä vähemmän toimitiloihin, seiniin ja byrokratiaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina poliisiyksikköinä lakkautettaisiin ja aluehallintovirastoista lakkautettaisiin poliisin vastuualueet. Liikkuva poliisi esitetään yhdistettäväksi paikallispoliisiin ja sen hoitamat liikennevalvontatehtävät sekä muut erityistehtävät organisoitaisiin uudelleen ylläpitäen näihin toimintoihin kohdennetut resurssit. Liikkuvan poliisin henkilöstö siirrettäisiin siihen perustettavaan poliisilaitokseen, minkä alueella yksikkö tällä hetkellä toimii.

Ministerin koko puhe on saatavilla: www.intermin.fi/puheet

Myös poliisipäälliköt ovat kannanotossaan korostaneet, että uudistus on välttämätön. Poliisipäälliköiden näkemyksen mukaan uudistuksessa on kyse talouden tasapainottamisesta ja nykyisen hyvän poliisitoiminnan tason säilyttämisestä. . Uudistuksen kokonaisvaltaisella toteuttamisella mahdollistetaan liikennevalvonnan tason säilyttäminen myös jatkossa, todetaan poliisipäälliköiden kannanotossa.

Poliisipäälliköiden kannanotto (pdf)

Palaa sivun alkuun