Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Poliisille mahdollisuus kattavampiin turvallisuustarkastuksiin tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Sisäministeriö 16.11.2017 14.34
Tiedote 120/2017

Poliisi voi jatkossa tehdä nykyistä kattavampia turvallisuustarkastuksia erityistä suojelua tai valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Valtioneuvosto esitti poliisilain muutosten vahvistamista 16.11. ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset 17.11. Muutokset tulevat voimaan 1.12.2017.

Poliisimiehen oikeutta tarkastuksen tekemiseen tilaisuus- ja tapahtumapaikoilla täydennetään siten, että poliisimies voi tilanteen vaatiessa kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön. Tarkastusoikeutta ei siis enää rajata ainoastaan tilaisuuteen saapuviin, sieltä poistuviin ja tilaisuuden järjestämispaikan tai majoitustilojen välittömässä läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Lisäksi poliisimiehellä on jatkossa tilanteen välttämättä edellyttäessä oikeus tarkastaa henkilö paitsi vaaraa aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta, myös sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito tilaisuudessa on muuten laissa tai lain nojalla kielletty. Näitä voivat olla esimerkiksi kokoontumislain nojalla kielletyt päihdyttävät aineet sekä laittomasti hallussa olevat huumausaineet.

Lakimuutoksella ei muuteta turvallisuustarkastuksen toteuttamistapaa ja tarkastuksissa noudatettavia periaatteita. Turvallisuustarkastuksessa voidaan voimassa olevien säännösten mukaan käyttää apuna koulutettua koiraa, metallinilmaisinta tai muuta vastaavaa teknistä laitetta. Turvallisuustarkastuksen tarkoitusta koskevan täydennyksen johdosta tarkastuksissa on jatkossa tilanteen vaatiessa mahdollista käyttää myös huumekoiraa.

Muutoksella varmistetaan poliisille paremmat edellytykset järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen erilaisissa tilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. Tavoitteena on estää vaaraa aiheuttavien ja muuten tilaisuudessa laittomien esineiden ja aineiden kulkeutumista yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin ja mahdollistaa niiden hallussapitoon puuttuminen nykyistä tehokkaammin. Tavoitteena on muun muassa estää huumausaineiden laitonta levittämistä yleisötapahtumissa.

Lisätietoa hankkeesta:

http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM055:00/2015

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jarkko Nieminen, p. 0295 488 599, [email protected]

Palaa sivun alkuun