Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Polisen får möjlighet att utföra mera omfattande säkerhetsvisitationer vid tillställningar och evenemang

Inrikesministeriet 16.11.2017 14.34 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 14.52
Pressmeddelande 120/2017

I fortsättningen kan polisen utföra mera omfattande säkerhetsvisitationer vid tillställningar och evenemang som kräver särskilt skydd eller särskild övervakning. Statsrådet föreslog den 16 november att ändringarna av polislagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna den 17 november. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2017.

Rätten för en polisman att utföra visitation på platsen för en tillställning eller ett evenemang kompletteras så att en polisman när situationen kräver det kan säkerhetsvisitera också en person som befinner sig på området för en tillställning. Rätten att utföra visitation begränsas således inte längre endast till personer som anländer till eller avlägsnar sig från en tillställning och personer som befinner sig i den omedelbara närheten av platsen för tillställningen och inkvarteringslokalerna.

Dessutom har en polisman i fortsättningen, när situationen nödvändigt kräver det, rätt att kroppsvisitera personer förutom med tanke på föremål och ämnen som innebär fara, också för att förvissa sig om att personen inte innehar sådana föremål eller ämnen som det annars enligt lag eller med stöd av lag är förbjudet att inneha vid tillställningen. Sådana kan vara t.ex. berusningsmedel som enligt lagen om sammankomster är förbjudna och narkotika som innehas olagligt.

Genom lagändringen ändras inte sättet att utföra säkerhetsvisitationer eller de principer som iakttas vid visitationsförfarandet. Enligt gällande bestämmelser kan tränad hund, metalldetektor eller någon annan motsvarande teknisk anordning tas till hjälp vid en säkerhetsvisitation. Till följd av kompletteringen som gäller syftet med säkerhetsvisitationen är det framöver möjligt att också använda narkotikahund vid en visitation, om situationen kräver det.

Genom ändringen säkerställs det att polisen har bättre förutsättningar för att upprätthålla ordning och säkerhet vid olika tillställningar och publikevenemang. Syftet är att förhindra att föremål och ämnen som orsakar fara eller som vid tillställningen annars är olagliga förs in till offentliga tillställningar och evenemang och att göra det möjligt att på ett mer effektivt sätt än i dagsläget ingripa i innehavet av dem. Målet är bl.a. att förhindra olaglig spridning av narkotika vid publikevenemang.

Mer om projektet (på finska):

http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM055:00/2015

Ytterligare information:
Jarkko Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 488599, [email protected]

Palaa sivun alkuun