Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Resurserna för polisen, gränsbevakare och avvecklandet av anhopningen av asylansökningar ökas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2019 19.20 | Publicerad på svenska 18.9.2019 kl. 16.44
Pressmeddelande

Regeringen enades vid budgetförhandlingarna den 17 september om åtgärder som ska stärka den inre säkerheten.

Antalet poliser utökas till 7 500 senast 2022. Regeringen kom överens om en tilläggsfinansiering på 7,5 miljoner euro 2020 för en ökning med uppskattningsvis 80 årsverken hos polisen nästa år. Nya resurser inriktas bl.a. på förebyggande verksamhet och bekämpningen av vardagsbrottslighet.


– Vi måste förutse de hot som urbaniseringen, åldrandet, klimatförändringen, digitaliseringen och ojämlikheten medför. Polistjänster måste finnas tillgängliga och polisen måste vara närvarande där behovet är som störst, oavsett om det handlar om förorter eller cyberbrottslighet, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Regeringen har också som mål att utveckla polisens responstider, förebygga sexualbrott mot barn samt förstärka förebyggandet och bekämpningen av miljöbrott i enlighet med regeringsprogrammet.

Regeringen enades om att Migrationsverket får en tilläggsfinansiering på 13 miljoner euro nästa år för behandling av ansökningar om asyl och uppehållstillstånd. Genom tilläggsfinansieringen kan man avhjälpa anhopningen av gamla asylansökningar och förkorta behandlingstiderna. Behandlingstiderna har redan nu överskridit de lagstadgade tidsgränserna, och därför är situationen ohållbar med tanke på sökandes rättsskydd.

–Genom tilläggsresurserna kan vi bättre än tidigare garantera kvaliteten på förfarandet samt rättssäkerheten. När behandlingen blir utdragen belastar det också mottagandet av asylsökande, och således minskar tilläggsfinansieringen förläggningarnas kostnader. Enligt Migrationsverkets uppskattning skulle kostnaderna för mottagandet öka med cirka 20 miljoner euro nästa år utan den tilläggsfinansiering som nu beviljades, säger minister Ohisalo.

Gränsbevakningsväsendet beviljas nästa år tilläggsresurser bl.a. för utveckling av den tekniska övervakningen vid gränserna. Tilläggsanslag behövs också för de växande kostnaderna för lokaler och för EU-förpliktelser. Genom tilläggsanslaget kan man småningom utöka personalen vid gränsövergångsställena. Dessutom beviljades det en fullmakt för att ersätta kapaciteten av två spaningsflygplan.Ytterligare information:

Jarno Lappalainen, specialmedarbetare, tfn 040 0536 973 (intervjuförfrågningar till ministern)
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn ‪0295 488 513‬‬‬‬‬‬

 
Sivun alkuun