Hyppää sisältöön

Rahapelijärjestelmän vaihtoehtoja selvitetään

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.1.2023 16.05
Tiedote

Sisäministeriö on tänään asettanut selvityshankkeen, jossa tarkastellaan vaihtoehtoja yksinoikeusjärjestelmälle erityisesti digitaalisessa rahapelaamisessa.

Selvityksen tavoitteena on arvioida rahapelaamisen nykyistä yksinoikeusjärjestelmää suhteessa arpajaislain tavoitteisiin ja tarkastella muissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä. Selvityksessä tarkastellaan etenkin verkossa pelattavia kasino- ja vedonlyöntipelejä. 

- On tärkeää, että rahapelialalla seurataan teknologian kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia. Kansallinen lainsäädäntömme ei pysty kaikilta osin puuttumaan yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten yhtiöiden pelien aiheuttamiin pelihaittoihin, vaikka merkittävä osa digitaalisesta pelaamista tapahtuu sitä kautta. Nyt asetetulla selvityshankkeella luodaan tilannekuvaa ja laaditaan kartoitus erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisista hyödyistä ja haitoista, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Rahapelitoimintaa sääntelevän arpajaislain tavoitteet perustuvat rahapelihaittojen ehkäisemiselle ja vähentämiselle. Veikkaus Oy:llä on Suomessa yksinoikeus tarjota rahapelejä.

Arviot yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisiin rahapeleihin hävityn rahan määrästä vaihtelevat, mutta määrän on arvioitu olevan vuosittain noin 250-300 miljoonaa euroa.

- Mitä suurempi ulkomaille pelaamisen osuus on, sitä heikompi on Veikkauksen toimintakyky. Ongelmana on, että haitat jäävät Suomeen, kun voitot karkaavat ulkomaille. Selvityksen avulla pystytään tarkastelemaan olisiko yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä siirtyä monilisenssijärjestelmään, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sanoo.

Harri Sailas kutsutaan selvityshenkilöiden puheenjohtajaksi

Hankkeelle kutsutaan selvityshenkilöiksi ekonomi Harri Sailas (puheenjohtaja), Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö Riitta Matilainen, Roschier asianajotoimiston osakas Mikko Alkio sekä Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax.

Hankkeen toimikausi kestää 15.4.2023 asti. Siinä kartoitetaan muun muassa lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja rahapelien markkinointiin liittyviä muutostarpeita, joita mahdollinen siirtyminen lisenssipohjaiseen rahapelijärjestelmään digitaalisessa pelaamisessa edellyttäisi. Selvityksessä kartoitetaan seikat, millä eri tavoin muutos vaikuttaisi valtion tuloihin ja menoihin.
 
Hankkeen etenemistä seuraa poliittinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii sisäministerin valtiosihteeri Akseli Koskela. Selvityshenkilöiden tueksi asetetaan virkamiestyöryhmä, jossa on edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö, valtioneuvoston kanslia, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä sisäministeriö.

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen rahapelaamisen määrää tarkastellaan

Nykytilan arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen pelaamisen määrään ja yleisyyteen. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolinen pelaaminen kohdentuu etupäässä verkossa toimiviin kasino- ja vedonlyöntipeleihin.

Hankkeessa tarkastellaan muissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä ja kartoitetaan lisenssijärjestelmää koskevat EU-oikeudelliset reunaehdot. Kaikissa EU:n ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa rahapelaamista on rajoitettu. Käytössä on lisenssi- tai yksinoikeusjärjestelmiä sekä näiden yhdistelmiä.

Rahapelihaittojen torjuntaan tähtääviä lakimuutoksia toteutettu

Rahapelilainsäädäntöä on kuluvalla hallituskaudella uudistettu. Uudistusten tavoitteena on ollut rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelipelaamisen ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan.

Pakollinen tunnistautuminen laajenee vaiheittain kaikkeen rahapelaamiseen. Rahapeliautomaattien sijoittelussa pitää kiinnittää erityistä huomiota alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien suojaamiseen. Lisäksi rahapelien markkinointia on tiukennettu ja valvontaa tehostettu. Rahapelaamisen maksuliikenne-estot tulivat voimaan vuoden 2023 alussa.

Hallituksen linjauksen mukaan rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uusi rahoitusmalli on määrä ottaa käyttöön vuonna 2024. Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys, jonka mukaan Veikkaus Oy:n tuotto käytettäisiin jatkossa valtion menoihin ilman arpajaislaissa säädettyjä käyttökohteita.

Rahapelipelihaittojen torjuntaa tehostetaan myös sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditun rahapelipoliittisen ohjelman avulla. 

 - Rahapelihaittojen ehkäisy on monialaista työtä. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ja kehittää valtioneuvostotasolla rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä rahapelipoliittisista ja sosiaali- ja terveyspoliittisista toimista muodostuvana kokonaisuutena, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru toteaa.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 050 418 2274, [email protected]