Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sisäministeriö haluaa vahvistaa turvallisuustoimijoiden palvelukykyä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2019 16.09
Tiedote

Sisäministeriö esittää hallinnonalalleen määrärahaa vuoden 2020 talousarvioon yhteensä 1,53 mrd. euroa, mikä on noin 34,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on turvallinen oikeusvaltio, turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. Sisäministeriön pääluokkaan ehdotettavilla määrärahoilla toteutetaan näitä tavoitteita.

Poliisien määrää lisätään

Vuonna 2020 aletaan nostaa poliisin henkilömäärää kohti hallitusohjelman mukaista 7 500 henkilötyövuotta. Tähän ehdotetaan 7,5 milj. lisämäärärahaa, jolla voidaan palkata noin 80 poliisia vuonna 2020.

Tämän lisäksi poliisille esitetään lisäystä toiminnallisiin ICT-menoihin ja toimitilakustannusten kasvuun. Suojelupoliisille esitetään lisäystä järjestelmäkustannuksiin.

Poliisitoimelle ehdotetaan yhteensä noin 819 milj. euroa vuodelle 2020, mikä on 5,4 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn lisärahaa,
kiintiöpakolaisten määrää nostetaan

Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn ehdotetaan 11,4 milj. euron lisämäärärahaa, jolla henkilöstömäärä on noin 950 vuonna 2020. Maahanmuuttoviraston päätösten laatua halutaan kehittää ulkopuolisten selvitysten edellyttämällä tavalla ja pitää hakemusten käsittelyajat kohtuullisina. Lupakäsittelyn nopeuttaminen vähentää vastaanottokeskusten menoja.

Ehdotuksessa on lisäksi huomioitu hallitusohjelman mukainen kiintiöpakolaisten määrän nosto ja sen edellyttämät voimavarat kansainvälisen suojelun oleskelulupapäätösten tekemiseksi.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan

Hallitusohjelman tavoitteena on turvata Rajavartiolaitoksen suorituskyky ja rajavartijoiden määrä, mikä edellyttää lisärahoitusta 12,4 milj. euroa vuodelle 2020.

Eurooppalaiset raja- ja merivartioston pysyvät joukot perustetaan vuodesta 2021 alkaen. Rajavartiolaitoksen henkilöstömäärää kasvatetaan ja henkilöstöä asetetaan Frontex-operaatioiden käyttöön vuosittain sovittavalla tavalla. Frontex korvaa henkilöiden kulut. Vuodelle 2020 rahoitusta tarvitaan rekrytointien ja koulutuksen käynnistämiseksi.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan yhteensä 273 milj. euroa, mikä sisältää myös toimitilakulujen kasvun ja ulkovartiolaivan suunnittelun.

Hätäkeskuspäivystäjiä halutaan kouluttaa ja palkata lisää

Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 76 milj. euroa. Tämä sisältää 2,5 milj. euroa Hätäkeskusten palvelukyvyn vahvistamiseen hallitusohjelman mukaisesti.

Vahvistusta kansainväliseen yhteistyöhön sekä ohjaukseen ja valvontaan

Sisäministeriö esittää määrärahaa muun muassa Venäjä-asiantuntijan palkkausmenoihin sekä siviilitiedustelun ohjaukseen ja valvontaan ja pelastustoimen ohjauksen vahvistamiseen.

Lisätietoja:

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
ministeri Ohisalon erityisavustaja Jussi Pyykkönen, p. 044 023 9149

 
Sivun alkuun