Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Sisäministeriön talousarvioesitys turvaa viranomaisten toimintakyvyn

Sisäministeriö 13.8.2020 9.21
Tiedote 88/2020

Sisäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 1,621 miljardia euroa, mikä on 92,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on turvallinen oikeusvaltio, turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. Sisäministeriön pääluokkaan ehdotettavilla määrärahoilla toteutetaan näitä tavoitteita.

Pääluokan määrärahoista poliisitoimen osuus on noin 872 miljoonaa euroa (54 %), Rajavartiolaitoksen noin 275 miljoonaa euroa (17 %), pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen 82 miljoonaa euroa (5 %) sekä maahanmuuton noin 208 miljoonaa euroa (13 %).

Lisäpanostuksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan

Poliisille esitetään harmaan talouden torjuntaohjelmaan sisältyvän 465 000 euron lisäksi 1,2 miljoonaa euroa harmaan talouden torjuntaan ja talousrikostutkinnan vahvistamiseen. Esitys mahdollistaisi talousrikostutkijoiden määrän lisäämisen ja tutkinnan kehittämisen.

Lisämäärärahaa viranomaisten toimitiloihin ja ICT-investointeihin

Sisäministeriön vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa korostuvat toimitiloihin, ICT-järjestelmiin ja investointeihin liittyvät määrärahaesitykset. Ehdotukseen sisältyy muun muassa Hätäkeskuslaitoksen, poliisin ja Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmien kehittämistä, poliisin toimitilojen turvallisuustason nostaminen ja vuokrankorotukset sekä Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen korjausvelan umpeen kurominen. Kasvavat toimitilamenot vähentävät virastojen perustoiminnan rahoitusta ja heijastuvat kielteisesti henkilöstöön sekä viranomaisten toiminnan tuloksellisuuteen. Ilman esitettyä lisärahoitusta toimitilahankkeita ja vuokrankorotuksia ei pystytä kattamaan.

EU-säädösten toimeenpano edellyttää hallinnonalan tietojärjestelmiin muutoksia, joihin olisi aina saatava täysimääräinen rahoitus. Hallinnonalalla on lisäksi useita kansallisen lainsäädännön toimeenpanon sekä viranomaisten suorituskyvyn ja toiminnan kehittämisen kannalta kriittisiä tietojärjestelmiä, joihin esitetään määrärahaa.

Lisätietoja:

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
ministeri Ohisalon erityisavustaja Jussi Pyykkönen, p. 044 023 9149

Palaa sivun alkuun