Hyppää sisältöön

Finlands östgräns hålls stängd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 13.32
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland ska hållas stängda till den 14 april 2024. Det är inte heller möjligt att söka internationellt skydd vid dessa gränsövergångsställen. Beslut om saken fattades vid statsrådets sammanträde den 8 februari 2024.

Genom det beslut som nu fattats kommer östgränsen att hållas helt stängd i ytterligare två månader. I det rådande läget är detta nödvändigt och proportionerligt, eftersom det är fråga om instrumentaliserad inresa som allvarligt hotar den nationella säkerheten och den allmänna ordningen. Enligt myndigheterna är det sannolikt att inresa börjar igen om det finns öppna gränsövergångsställen vid östgränsen.

– Inga förändringar har observerats i Rysslands verksamhet. Tvärtom stärker de uppgifter vi fått bedömningen att Ryssland fortsätter med sin hybridoperation. Det finns anledning att anta att situationen kan bli långvarig.  I Ryssland nära vår gräns finns det minst hundratals men sannolikt tusentals människor som väntar på att kunna fortsätta sin resa till Finland, säger inrikesminister Mari Rantanen och fortsätter:

– Jag förstår att den totala stängningen av östgränsen vållar besvär särskilt för dem som bor i Finland och som har familjemedlemmar eller andra nära anhöriga på andra sidan gränsen. Den tillfälliga stängningen av gränsövergångsställena är emellertid en följd av Rysslands åtgärder, som tvingar Finland att sätta sin nationella säkerhet före andra frågor.

Instrumentaliserad inresa är ett sätt för Ryssland att utöva påtryckning och påverka Finlands och EU:s säkerhet och sociala stabilitet. För närvarande utreder inrikesministeriet i samarbete med andra ministerier alternativa åtgärder för att sätta stopp för situationen. Ett omsorgsfullt utredningsarbete som gäller lagstiftningen och de slutsatser som kan dras med stöd av det förutsätter tillräcklig beredningstid.