Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta laajennetaan väliaikaisesti kausityövoiman saatavuuden parantamiseksi

Sisäministeriö
25.6.2020 14.01
Tiedote 71/2020
Peltomaisema.

Turvapaikanhakijoiden oikeutta työntekoon laajennetaan tilapäisellä muutoksella ulkomaalaislakiin. Muutos koskee työnteko-oikeuden alkamista ja päättymistä. Hallitus esitti asiaa koskevan väliaikaisen lain vahvistamista torstaina 25.6. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 29.6.

Lakimuutoksella luovutaan väliaikaisesti turvapaikanhakijoiden työnteon aloittamista koskevista kolmen ja kuuden kuukauden karenssiajoista. Turvapaikanhakijat saavat heti lain tullessa voimaan oikeuden työskennellä maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä. Tämä tuo osaltaan helpotusta tilanteeseen, jossa Suomeen ei tänä vuonna saada riittävästi kausityövoimaa ulkomailta. Laki on voimassa 31.10.2020 asti.

Karenssiajoista luopuminen koskee niitä turvapaikanhakijoita, joilla on väliaikaisen lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Muutoksella poistetaan jäljellä oleva karenssiaika niiltä turvapaikanhakijoilta, joiden hakemuksista ei ole kulunut mainittua kolmen tai kuuden kuukauden karenssiaikaa.

Lisäksi turvapaikanhakijat voivat tilapäisesti jatkaa työntekoa nykyistä pidempään maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä. Jos turvapaikanhakija saa kielteisen turvapaikkapäätöksen ja häntä koskeva maastapoistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi, hän voi kuitenkin jatkaa työntekoa sen aikaa, kun hän on poikkeusolojen vuoksi maassa ja saa vastaanottopalveluja.

Koronaviruspandemian vuoksi asetettujen matkustusrajoitusten takia ulkomaisen työvoiman maahantulo on vähentynyt merkittävästi. Haasteena on saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden aloille. Tästä syystä kriittisiin töihin tarvitaan monipuolisesti myös kotimaista ja ulkomaista työvoimaa, joka on jo Suomessa. Hallitus linjasi neuvottelussaan 6.5. maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta. 


Eduskunnan lausuma


Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkkaan seuraa säädettävän väliaikaisen lainsäädännön vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen hallintovaliokunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä. 

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten työnantaja voi nykyistä luotettavammin varmistua kansainvälistä suojelua hakeneen ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja että hallitus tarvittaessa ryhtyy asianmukaisiin lainsäädäntötoimiin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Roope Jokinen, p. 0295 488 362, [email protected]

Sivun alkuun