Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työmatkaliikenne sisärajoilla sallitaan ilman vaatimusta työn välttämättömyydestä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2020 14.12
Tiedote 37/2020
Passin tarkastus.

Valtioneuvosto on päättänyt 7.5. jatkaa väliaikaisia Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14.6.2020 asti. Päätös on jatkoa 19.3. tehdylle hallituksen päätökselle, jolla palautettiin rajavalvonta sisärajoille, suljettiin tietyt rajanylityspaikat ja rajoitettiin ulkorajojen yli tulevaa liikennettä.

Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan sellaisenaan 14.6.2020 asti. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5.2020 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia. Sisärajavalvontaa jatketaan maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. 

Sisärajavalvonnan palauttamista koskevalla päätöksellä ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti estetty. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei kuitenkaan suositella.

Rajoitusten tarkoituksena on suojella ihmisten henkeä ja terveyttä ja ehkäistä koronavirusepidemian laajenemista. Päätöksellä ei loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksiin eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Maahan saapuville 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni

Maahan saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. 

Tätä periaatetta ei noudateta ensihoidon- ja pelastushenkilöstön eikä Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön osalta. Heidän tulee kuitenkin noudattaa yleisiä viranomaisohjeita hyvistä hygieniakäytännöistä, turvaetäisyyksistä ja fyysisten kontaktien välttämisestä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevan tulee sopia työnantajan kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Työnantajan tulee arvioida tartuntariski ja muuttaa tarvittaessa työtehtäviä 14 vuorokauden ajan maahan saapumisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.

Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Tarkempi ohjeistus omaehtoiseen 14 vuorokauden karanteeniin jaetaan maahan saavuttaessa.

Yhteystiedot ja lisätietoja: https://www.raja.fi/koronainfo

 
Sivun alkuun