Hoppa till innehåll

Pendeltrafik vid de inre gränserna tillåts utan krav på att arbetet är nödvändigt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2020 14.12
Pressmeddelande 37/2020
Passkontroll.

Statsrådet har den 7 maj beslutat att förlänga de temporära begränsningarna av trafiken över Finlands gränser fram till den 14 juni 2020. Beslutet är en fortsättning på regeringens beslut av den 19 mars, genom vilket gränskontrollen vid de inre gränserna återinfördes, vissa gränsövergångsställen stängdes och trafiken över de yttre gränserna begränsades.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna förlängs som sådana fram till den 14 juni 2020. När det gäller trafiken över gränser inom Schengenområdet tillåts från och med den 14 maj 2020 arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt andra nödvändiga resor. Det behövs inte längre någon motivering om att arbetsresan är nödvändig. Beslutet underlättar också möten med nära anhöriga. Den inre gränskontrollen fortgår vid landets gränser, hamnarna och flygplatserna. 

Genom beslutet om återinförande av gränskontrollen vid de inre gränserna har man inte ingripit i den rörelsefrihet som tryggas i grundlagen och enligt vilken finska medborgare inte får hindras att resa in i landet. Var och en har också rätt att lämna landet, om inte personens rätt att resa har förhindrats genom reseförbud eller annars enligt lag. Fritidsresor till utlandet rekommenderas dock inte.
Syftet med begränsningarna är att skydda människors liv och hälsa och förebygga spridningen av coronavirusepidemin. Beslutet kränker inte rättigheterna för personer som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning om fri rörlighet eller någons rätt till att få internationellt skydd.

Karantän på eget initiativ i 14 dygn för personer som anländer till landet

Den som anländer till landet ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. I karantänen på eget initiativ tillåts att man rör sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt annan nödvändig rörlighet. 

Denna princip iakttas inte i fråga om personalen inom den prehospitala akutsjukvården, räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. De ska dock följa allmänna myndighetsanvisningar om god hygienpraxis, skyddsavstånd och undvikande av fysiska kontakter för att förebygga spridningen av den smittsamma sjukdomen.

Den som kommer till arbetsuppgifterna inom social- och hälsovården ska avtala med arbetsgivaren om eventuella arbetsarrangemang. Arbetsgivaren ska bedöma risken för smitta och vid behov ändra arbetsuppgifterna i 14 dygn från ankomsten till landet för att säkerställa klient- och patientsäkerheten och arbetsgemenskapens säkerhet.

Vid symtom i luftvägarna ska man omedelbart kontakta hälso- och sjukvården. Närmare anvisningar om karantän på eget initiativ delas ut vid ankomsten till landet.

Kontaktuppgifter och ytterligare information: www.raja.fi/coronaviruset