Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työryhmä arvioimaan yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2023 14.53
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut työryhmän, joka arvioi yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset siitä, miten alan toimintaa voidaan kehittää.

Työryhmä selvittää kattavasti yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta. Työryhmän toimikausi kestää 31.5.2023 saakka.

- Yksityisen turvallisuusalan koulutuksen, ohjauksen ja valvonnan riittävyyttä on tarpeen arvioida laajasti. Ihmisten on voitava luottaa jokaiseen yksityisen turvallisuusalan toimijaan. Selvitystyöryhmän työn pohjalta päätetään, millaisia muutoksia alan lainsäädäntöön mahdollisesti tarvitaan, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Selvitystyön käynnistämiseen ovat vaikuttaneet turvallisuusalan työntekijöihin kohdistuneet rikosepäilyt. Tapausten tutkinta on poliisissa kesken.

Hanke toteutetaan sisäministeriön johdolla. Työryhmään kutsutaan edustajat oikeusministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Poliisihallituksesta ja Opetushallituksesta. Lisäksi työryhmään kutsutaan turvallisuusalan yritysten toimialajärjestö Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Työryhmä kuulee laajasti myös muita asiantuntijoita. 

Työryhmä arvioi koulutusvaatimuksia ja alan soveltuvuuden arviointia

Työryhmä arvioi yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksia ja koulutuksen rakennetta. Lisäksi arvioidaan tarvetta kehittää vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi hakeutuvien soveltuvuuden arviointia.

Vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla on työssään toimivaltuuksia, joilla voidaan puuttua ihmisten perusoikeuksiin. Tämän takia työryhmän tehtävänä on myös arvioida keinoja kehittää yhdenvertaisuuden toteutumista alalla.

- Alan toimijoiden valvonta ja riittävä koulutus varmistaa osaltaan sen toteutumista, että vartijoilla ja järjestyksenvalvojille laissa säädettyjä toimivaltuuksia käytetään asianmukaisesti, sanoo poliisiosaston ylijohtaja Tomi Vuori

Selvityksen perusteella arvioidaan tarve lakimuutoksille

Työryhmän selvityksen perusteella arvioidaan, millaisille mahdollisille lainsäädännön muutoksille on tarvetta. Vartioimisliiketoimintaa ja järjestyksenvalvontaa säätelee laki yksityisistä turvallisuuspalveluista. Koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta säädetään lisäksi lain nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa. Nykyinen lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2017. 

Sisäministeriö vastaa yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön valmistelusta. Valtaosa alan toiminnasta on luvanvaraista. Poliisihallitus vastaa keskeisimpien lupien myöntämisestä sekä alan valtakunnallisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Poliisilaitokset hyväksyvät hakijan hakemuksesta vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi.

Vartijoiksi hyväksyttyjä on vajaa 17 000, järjestyksenvalvojiksi noin 36 000. Alalla on runsaasti osa-aikaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät esimerkiksi tilapäisesti järjestyksenvalvojina yleisötilaisuuksissa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Tomi Vuori, p. 0295 488 550, [email protected]

sisäministerin erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, [email protected] (ministerin haastattelupyynnöt)

 
Sivun alkuun