Hyppää sisältöön

Uusi asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta tulee voimaan vuoden 2024 alussa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2023 14.25
Tiedote

Sisäministeriö on antanut uuden asetuksen vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2024. Asetukseen sisällytetty avustuksen porrastaminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen pakettia.

Uusi asetus korvaa aiemman asetuksen, jonka voimassaolo päättyy vuoden 2023 lopussa. Uusi asetus toimeenpanee hallitusohjelman kirjauksen vapaaehtoisen paluun avustuksen porrastamisesta niin, että se kannustaa mahdollisimman nopeaan maasta poistumiseen ja pidättäytymiseen muutoksenhausta turvapaikkapäätökseen. Lisäksi tavoitteena on ollut yhtenäistää avustus verrokkimaiden tasolle. 

Uuden asetuksen perusteella vapaaehtoisen paluun avustus on 5 300 euroa, jos avustusta haetaan 30 päivän sisällä ensimmäisen kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksiannosta tai hakemuksen peruuttamisesta. Jos avustusta haetaan 30 päivän jälkeen, laskee avustus 2 000 euroon. Mahdollisuus korkeampaan avustukseen on kertaluonteinen. 

Uudella asetuksella vapaaehtoisen paluun avustusjärjestelmää on yksinkertaistettu. Aiemman asetuksen liitteessä avustukset oli jaettu neljään eri maaryhmään. Uudessa asetuksessa tämä ryhmittely on poistettu ja avustus on sama kaikille maasta riippumatta. 

Tuen tavoitteena kestävä paluu kotimaahan 

Vapaaehtoisen paluun avustus voi olla taloudellista tukea matkakustannuksiin ja uudelleenkotoutumiseen tai hyödyketukea. Hyödyketuella tarkoitetaan palveluita tai tarvikkeita, joiden avulla palaaja voi esimerkiksi kouluttautua tai perustaa pienyrityksen. 

Maahanmuuttovirasto määrittelee tarkemmin tukien jakautumista taloudelliseen tukeen ja hyödyketukeen. Lähtökohtaisesti tuki on hyödyketukea. Uuden asetuksen myötä tehostetaan myös maahanmuuttoviranomaisten tarjoamaa paluuneuvontaa ja tiivistetään viranomaisten yhteistyötä paluiden edistämiseksi.  Paluun kotimaahan on oltava kestävä ratkaisu.

Vapaaehtoisen paluun avustuksesta säädetään laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa. Tukea voi saada, mikäli hakija saa kielteisen päätöksen tai peruu kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Tukea voidaan myöntää myös esimerkiksi ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa tai tilapäisen oleskeluluvan maasta poistumisen estymisen vuoksi saaneelle henkilölle, heille tuki on 3 000 euroa ilman porrastusta. 

Tukea ei myönnetä siirtymiseen toiseen EU- tai Schengen-maahan tai maahan, jonka kansalaisilta ei vaadita viisumia Suomeen. 

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, [email protected]