Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2023 14.12
Tiedote

Vuoden 2024 alussa tulee voimaan uusia lakeja ja asetuksia. Tärkeimmät sisäministeriön hallinnonalan muutokset on koottu tähän tiedotteeseen.

Poliisin ja Suojelupoliisin maksuihin muutoksia

Paikallispoliisin myöntämien lupien maksut nousevat lukuun ottamatta passeja, joiden hinta ei muutu. Kansalaisvarmenteen sisältävien henkilökorttien hinta laskee.
Lisäksi Suojelupoliisin henkilöturvallisuusselvitysten maksut nousevat. 

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2024.

Veikkauksen tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista luovutaan uuden rahoitusmallin myötä

Rahapelituotoilla rahoitettujen yleishyödyllisten toimintojen uuteen rahoitusmalliin liittyvät arpajaislain muutokset tulevat voimaan vuoden 2024 alusta. Veikkaus Oy:n tuotto otetaan jatkossa valtion talousarvioon ilman nykyisiä arpajaislaissa säädettyjä käyttökohteita. 
Uuden rahoitusmallin johdosta tehdään muutoksia myös rahapeliasioiden neuvottelukunnan kokoonpanoon, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Pelastuslakiin tulevat muutokset 

1.1.2024 alkaen asuntojen palovaroittimien osalta hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle. Siirrolla on kahden vuoden siirtymäaika. Rakennusten omistajien kannattaa hyödyntää siirtymäaika hyvin ja aloittaa asian käytännön järjestelyjen suunnittelu jo heti, jotta asia on kunnossa viimeistään vuoden 2026 alussa.  

Ensi vuoden alusta voimaa tulevat myös pelastuslaitosten valvontatehtävään liittyvät täsmennykset, jotka koskevat valvonnassa havaittuihin puutteisiin reagoimista ja rakennushankkeen aikana tehtävien tarkastusten edellytyksiä.

Suomi ottaa vastaan 500 kiintiöpakolaista

Vuonna 2024 Suomi ottaa vastaan 500 kiintiöpakolaista. Eduskunta päätti pakolaiskiintiöstä lopullisesti valtion vuoden 2024 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Suomi on päättänyt vastaanottaa vuonna 2024 haavoittuvassa asemassa olevia syyrialaisia, afganistanilaisia, kongolaisia ja venezuelalaisia pakolaisia sekä Libyasta Ruandaan siirrettyjä pakolaisia. Lisäksi pakolaiskiintiössä vastaanotetaan hätätapauksia ilman erityisiä alue- tai kansalaisuusrajauksia. 

Maahanmuuttoviraston maksut muuttuvat

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston maksuista on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Uusi päivitetty asetus astuu voimaan 1.1.2024. Uuden asetuksen myötä osa Maahanmuuttoviraston käsittelymaksuista nousee. Esimerkiksi ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden hakemusten käsittelymaksut nousevat, mikäli ne jätetään sähköisesti. 

Asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta päivittyy

Hallitus on päivittänyt asetuksen vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Uusi asetus tulee voimaan 1.1.2024. Jatkossa vapaaehtoisen paluun avustus on porrastettu niin, että avustuksen määrä on suurempi, jos hakemus tehdään 30 päivän kuluessa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä. 
 

Päivitetty 21.12.2023

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, p. 0295 488 662, [email protected] (Poliisin maksut)
Hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected] (Suojelupoliisin maksut)
Neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected] (Rahapelit)
Yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, [email protected] (Palovaroittimet) Erityisasiantuntija Mirka Eirola, p. 0295 488 383, [email protected] (Pakolaiskiintiö)
Johtava asiantuntija Katja Kaukonen, p. 0295 488 675, [email protected] (Maahanmuuttoviraston maksuasetus) 
Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, p. 0295 488 650, [email protected] (Vapaaehtoisen paluun avustuksen asetus)