Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Alueellinen kokeilu joustavoittaa saatavuusharkintaa 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2021 13.31
Tiedote
Kaksi hitsaajaa työskentelee isossa teollisuushallissa.

ELY-keskukset käynnistävät saatavuusharkintaa koskevan alueellisen kokeilun, joka mahdollistaa valituilla ELY-alueilla yhteiset työlupalinjaukset. Tämän odotetaan lisäävän työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottavan ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja. Kokeilu ei kuitenkaan tarkoita saatavuusharkinnasta luopumista.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että ulkomailla olevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta TE-toimisto selvittää, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää kotimaasta. Saatavuusharkinnan tarkoitus on tukea työmarkkinoilla olevan työvoiman mahdollisuutta työllistyä, mutta ei estää työvoiman rekrytointia ulkomailta.

Syksyllä alkavan saatavuusharkintakokeilun kokeilualueeksi on valittu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueet. Kyseessä on selkeä maantieteellinen alue, jossa elinkeinoelämän alihankintaketjut ylittävät ELY-alueiden rajat ja työnantajilla on tarve sijoittaa työntekijöitä joustavasti. 

Osaavan työvoiman saatavuus on kokeilualueella monin paikoin jo kasvun este. Työntekijöiden ja kansainvälisten osaajien tarpeen odotetaan alueella lähivuosina myös entisestään kasvavan. 

Kokeilu helpottaa työvoiman saatavuutta pula-aloilla

Nykyistä joustavampi saatavuusharkinta tukee osaavan työvoiman maahanmuuttoa, koska ELY-keskukset voivat määritellä työvoiman tarpeen kokeilualueella ammattialoittain yhteisesti suhdannenäkymät huomioiden. Jos esimerkiksi metalliala määritellään työvoimapula-alaksi, saatavuusharkinta olisi kokeilun ajan yhtä lievää koko kokeilualueella. 

Nykyistä joustavamman saatavuusharkinnan lisäksi kokeiluun liittyy sekä osaavan työvoiman houkuttelua että työvoiman hyväksikäytön ehkäisemisemistä koskevat viestintäkampanjat.   

Kokeilu kestää syys-lokakuusta 2021 helmikuun loppuun 2023. Analyysi kokeilun vaikutuksista ehtii tällöin valmistua hallituskauden loppuun mennessä. 


Lisätietoja:
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, 029 504 8022 tai olli.sorainen(at)tem.fi

 
Sivun alkuun