Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Asetusluonnos energian alkuperätakuista lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.7.2021 11.36
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä alkuperätakuulain soveltamisesta. Esitys uudeksi laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021) on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Sen käsittely jatkuu syysistuntokaudella. Ehdotettu laki voisi tulla voimaan arviolta aikaisintaan lokakuussa.

Asetusluonnos on lausuntokierroksella 16.7.–1.9.2021 Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Asetuksen voimaantulo on riippuvainen lain voimaantulosta ja se on tarkoitus ajoittaa lain voimaantulon yhteyteen.

Energian alkuperätakuuasetus säädettäisiin alkuperätakuulain sisältämien valtuutussäännösten nojalla. Siinä annettaisiin tarkemmat säännökset sähkön, kaasun, vedyn sekä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuista. Lain ja asetuksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa kuluttamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta.

Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä alkuperätakuiden ja todentamistodistusten sisältämistä tiedoista. Lisäksi säädettäisiin todentamistodistuksen voimassaoloajasta ja muun todentamisen rinnastamisesta ehdotetun lain mukaiseen todentamiseen. Asetuksessa annettaisiin myös tarkentavaa sääntelyä sähkön jäännösjakauman laskennasta. Se vastaisi sisällöltään pitkälti vielä voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta sähkön alkuperän varmentamisesta (sähkön alkuperätakuuasetus).

Uuden asetuksen tarkentavalla sääntelyllä arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia toimeenpanon sujuvuuteen erityisesti todentamista koskevan sääntelyn osalta.

Lisätiedot verkossa:
Lausuntopyyntö Lausuntopalvelu.fi -palvelussa

Tiedote 18.6.2021: Alkuperätakuulain voimaantulo viivästyy – eduskuntakäsittely jatkuu syksyllä 
Tiedote 12.5.2021: Lakiesitys: alkuperätakuilla asiakkaalle paremmat mahdollisuudet varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706 (paikalla 16.8. alkaen)
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725 (paikalla 19.7.–30.7. ja 11.8.–)

 
Sivun alkuun