Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Energiatukiasetuksen muutokseen pyydetään lausuntoja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2023 7.55
Tiedote
Uusiutuvan energian tuotantomuotoja piirroskuvina

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen energiatukiasetuksen muuttamiseksi. Nykyiseen, maaliskuussa annettuun asetuksen ehdotetaan muutoksia, jotta se vastaisi EU:n valtiontukisääntelyyn (ns. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) tehtyjä muutoksia. Samalla asetukseen tehtäisiin joitakin teknisiä ja kielellisiä tarkistuksia.

EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen muutos tuli voimaan 1.7.2023. Jäsenvaltioilla on kuusi kuukautta aikaa saattaa tukiohjelmansa asetuksen muutoksen edellyttämälle tasolle.

Ehdotetulla asetusmuutoksella selkeytettäisiin vetyhankkeita koskevia säännöksiä lisäämällä uusiutuvan vedyn tai siitä jalostetun polttoaineen tuotanto omaksi hankekategoriaksi asetukseen. 

Lisäksi sähkö- ja lämpövarastojen sekä hukkalämmön hyödyntämishankkeiden tukemista koskevia edellytyksiä lisättäisiin EU:n valtiontukisääntelyn mukaisesti. Myös hyväksyttävien kustannusten määräytymistä koskevia säännöksiä muutettaisiin. 

Energiatukiasetuksen muutosesitys on lausunnolla 2.10.2023 saakka. Sen jälkeen esitys viimeistellään saadun palautteen perusteella. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.

Energiatukea myönnetään muun muassa uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön

Energiatukiasetuksella säädetään energiatuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Tukiohjelman tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja uusiutuvaa vetyä koskevia investointi- ja selvityshankkeita.

Energiatukea voidaan myöntää investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä tai energiantuotannon tai -käytön tehostamista, hukkalämmön hyödyntämistä tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. 

Tuen tavoitteena on tukea hankkeita, jotka ilman tukea jäisivät toteutumatta, ja joilla parhaiten arvioidaan voitavan edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja, jotta uusiutuvaa energiaa koskevat vuoden 2030 EU-tavoitteet ja vuoden 2035 kansalliset tavoitteet saavutetaan.

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan energiatuen myöntövaltuus vuodesta 2024 lähtien olisi vuositasolla noin 14 miljoonaa euroa. Siten tukea myönnettäisiin jatkossa vain hyvin pienelle osalle tukikelpoisia hankkeita. Tuen myöntövaltuus on viime vuosina ollut 110–250 miljoonaa euroa. Lisäksi energiahankkeita on tuettu vuosina 2022–2023 EU:n elpymis- ja palautustukivälineen kautta ns. RRF-tukiohjelmalla, jonka kokonaisvaltuus on ollut 480 miljoonaa euroa.

Lausuntoja voi antaa 2.10. saakka

Lausunnot annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Niitä ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa verkkopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/22730/2023.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tuuli Oikarinen, p. 0295 047 292
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 0295 064 815

 
Sivun alkuun