Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Esitysluonnos yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 12.19
Tiedote

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat tulee ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Työ- ja elinkeinoministeriö esittää lausunnoille lähetetyssä hallituksen esitysluonnoksessa, että kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnystä muutettaisiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Lausuntoja pyydetään lisäksi päivityksistä yrityskauppojen ilmoituskaavaan.

KKV:n tutkittavaksi tulisivat jatkossa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. Osapuolten yhteenlasketun liikevaihdon osalta ilmoituskynnys määräytyisi siten jatkossa Suomesta kertyvän liikevaihdon perusteella. Nykyään yrityskaupat tulee ilmoittaa, jos osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto on 350 miljoonaa euroa. 

Vähintään kahden yrityskaupan osapuolen kummankin liikevaihtoa koskeva raja laskisi nykyisestä Suomesta kertyvästä 20 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon. 

Tavoitteena ehkäistä markkinoiden haitallista keskittymistä ja kuluttajahaittaa

Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on ehkäistä kuluttajille haitallista liiallista markkinoiden keskittymistä etukäteiskontrollin avulla. Muutos parantaisi KKV:n mahdollisuuksia tutkia nykyisen ilmoituskynnyksen alle jääviä yrityskauppoja, jotka voisivat johtaa markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan. Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalouden kokoon nähden. Niiden alle jää toimialoja sekä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita.

Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen johtaisi varovaisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron välittömiin kuluttajahyötyihin. Muutoksella ehkäistäisiin arvion mukaan noin 4 kilpailulle haitallista yrityskauppaa vuosittain. Yrityskauppailmoituksia tulisi vuosittain lisää noin 30, mikä lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa. 

Esitysluonnokseen sisältyy lisäksi selvennyksiä ja korjauksia kilpailulain muutamaan muuhun pykälään. 

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa. Laki tulisi voimaan vuoden 2023 alusta. Ehdotus liittyy kansalliseen sääntelytarpeeseen. Ilmoittamisvelvollisuuden muutoksella ei olisi vaikutusta yrityskauppojen arviointiprosessiin tai puuttumiskynnykseen. 

Päivityksiä yrityskauppojen ilmoituskaavaan

TEM pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksen lisäksi myös päivitettävästä yrityskauppojen ilmoituskaavasta. Muutoksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on keventää tietovaatimuksia sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin päällekkäistä liiketoimintaa tai vertikaalisia yhteyksiä toisiinsa.

Ilmoittaudu kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen

TEM pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 10.8.2022 mennessä. Esityksestä järjestetään myös kuulemis- ja keskustelutilaisuus 21.6.2022. Ilmoittaudu tilaisuuteen 17.6. mennessä. Kutsu tilaisuuteen on lähetetty keskeisille sidosryhmille.

TEM:n arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta oli lausuntokierroksella tammi-helmikuussa 2022. Muutoksesta järjestettiin myös kuulemistilaisuus helmikuun 2022 alussa. Lausuntopalaute on huomioitu jatkovalmistelussa. 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Virve Haapajärvi,  puh. 029 5047 027
erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, puh. 029 5047 217

 
Sivun alkuun