Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus lisää uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien myöntövaltuutta 100 miljoonalla eurolla vuonna 2022

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.7.2022 11.15
Tiedote
Vetytankit

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien tavoitteena on vauhdittaa siirtymää tulevaisuuden energiaratkaisuihin. Tukea myönnetään muun muassa vetyhankkeisiin.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 7.4.2022 toimista, joilla varmistetaan kohtuuhintaisen energian tuotanto ja saatavuus. Lisäksi ministerityöryhmä linjasi energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamisen toimenpidekokonaisuudesta, vihreän siirtymän vauhdittamisesta sekä polttoaineen jakeluvelvoitteen väliaikaisesta alentamisesta. 

Osana kyseistä kokonaisuutta, ministerityöryhmä linjasi energiatukivaltuuden lisäämisestä vuodelle 2022 yhteensä 125 miljoonalla eurolla. Summasta 25 miljoonaa liittyy akkustrategian mukaisiin investointeihin, joista järjestetään erillinen haku. Suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin kohdistuu yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 50 miljoonaa euroa on varattu vetyhankkeille ja 50 miljoonaa euroa muille suurille demonstraatiohankkeille. Alkuperäinen valtuus huomioiden, suurille demonstraatiohankkeille on siten vuodelle 2022 varattu 153 miljoonaa euroa.

Investointituella halutaan tukea uuden teknologian ratkaisuja

Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään viisi miljoonaa euroa. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. 

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2022.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh.  029 506 4815 (paikalla 18.7.-29.7.2022)
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133 (paikalla 1.8.2022 lähtien)

 
Sivun alkuun