Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Huoneistokohtainen vesilaskutus todellisen kulutuksen mukaan – vanhoihin taloyhtiöihin etäluettavat vesimittarit putkiremontin yhteydessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2020 13.30
Tiedote
Kuva vesihanasta

Uusiin moniasuntoisiin rakennuksiin asennetaan jatkossa etäluettavat huoneistokohtaiset veden kulutusmittarit sekä lämpimälle että kylmälle vedelle, ja vesilaskutus perustuu todelliseen mitattuun kulutukseen. Hallitus esittää asiaan liittyviä lakimuutoksia Tasavallan presidentin vahvistettavaksi 13.11.2020.

Vaatimukset koskevat lainsäädännön voimaantulon (23.11.2020) jälkeen uusia rakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa. Olemassa olevat taloyhtiöt siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen, sitä mukaan, kun niihin asennetaan putkisaneerauksen yhteydessä asianmukaiset huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit.

Vahvistettavalla lainsäädännöllä pannaan täytäntöön EU:n energiatehokkuusdirektiivin edellyttämät muutokset energiatehokkuuslakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin, aravarajoituslakiin sekä asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin.

Uudistuksella edistetään energiansäästöä ohjaamalla kotitalouksien veden ja lämmitysenergian kulutusta energiatehokkaampaan suuntaan. Samalla laskutuksessa siirrytään toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen ja varmistetaan energiakulutusta koskevan tiedon saanti.

Tällä hetkellä vielä huomattavassa osassa taloyhtiöistä vesimaksuvastikkeen perusteena on esimerkiksi huoneiston asukkaiden lukumäärä tai veden yksikkökustannus pinta-alaa kohti. Vuokranantajan vuokralaiselta vedestä perimä korvaus perustuu usein kiinteään vesimaksuun.

Huoneistokohtaisten vedenkulutusmittareiden asentaminen uusiin rakennuksiin säädettiin pakolliseksi jo vuonna 2011 ja putkistosaneerausten yhteydessä vuonna 2013. Vesimittareiden käyttämisestä kulutusmittaukseen ja kulutuksen mukaiseen laskutukseen sen sijaan ei ole aikaisemmin säädetty.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle olisi vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta veden mitatusta kulutuksesta ja muista laskutuksen määräytymisen perusteista. Toimitettavista tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Myös lämmityksen ja jäähdytyksen mittaukseen ja laskutukseen muutoksia

Uusille rakennuksille toimitettava kaukolämpö ja kaukojäähdytys on mitattava etäluettavilla mittareilla. Jo asennetut kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit on muutettava etäluettaviksi tai korvattava etäluettavilla mittareilla viimeistään 31.12.2026.

Kaukolämmön myyjän velvollisuus kulutus- ja polttoainetietojen toimittamiseen asiakkailleen laajenee. Asiakkaan tulee saada laskun mukana tai esim. internetin välityksellä tietoja energiankulutuksestaan, kulutuksensa ilmastovaikutuksista, energiantuotannon polttoaineista sekä vertailutietoa muiden samanlaisten kuluttajien energian käytöstä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutuksen kustannusten jakamisesta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eriika Melkas, TEM, puh. 029 504 7134
erityisasiantuntija Pia Kotro, TEM, puh. 029 504 7229
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, OM, puh. 029 515 0558 (asunto-osakeyhtiölaki, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta)
yli-insinööri Kaisa Kauko, YM, puh. 029 525 0121 (rakentamismääräykset)
lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen YM, puh. 029 525 0067 (ARA-vuokra-asunnot ja asumisoikeusasunnot)

 
Sivun alkuun