Hyppää sisältöön

Kaupunkien ja valtion yhteistyötä vahvistetaan uudenlaisten kumppanuuksien kautta – yhdessä ratkotaan esimerkiksi jengiytymistä, liikkumista ja osaamisen kysymyksiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2024 11.21
Tiedote

Valtion ja kaupunkien uudenlaiset yhteistyön muodot ja kumppanuuksien kehittäminen ovat saaneet vahvan alun. Uusimpana yhteistyön muotona ovat aloittamassa juuri asetettu niin sanottu elinvoimakumppanuus Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa sekä kahdentoista keskisuuren kasvukaupungin ja valtion yhteistyö.

Jo viime syksynä käynnistettiin kuuden suurimman kaupungin ja valtion strateginen yhteistyöallianssi, ja valmisteilla on myös kumppanuus Joensuun, Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien kanssa.

Uudenlaiset kumppanuudet pohjaavat pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallitus vahvistaa kaupunkipolitiikkaa, joka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Tavoitteena on, että vahvoilla ja tasavertaisilla valtion ja kaupunkien kumppanuuksilla saadaan ratkottua erilaisia yhteisiä haasteita aiempaa tehokkaammin.

”On hienoa, että olemme saaneet solmittua hyvässä yhteistyössä uudenlaisia kumppanuuksia, ja odotan innolla yhteistyön syventämistä eri kaupunkiryhmien kanssa. Kaupunkien merkitys talouskasvun ja työllisyyden luojina on keskeinen, samoin esimerkiksi koulutuksen ja osaamisen pohjan rakentamisessa. Samalla kaupungit ovat koteja, jotka tuovat ja luovat turvaa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä elämyksiä ja hyvää arkea asukkailleen”, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Esimerkiksi kuuden suurimman kaupungin allianssi aloitti syksyllä työnsä hakemalla yhdessä ratkaisuja jengiytymiseen ja varhaiskasvatuksen osaajapulaan. Elinvoimakumppanuus aloittaa osaamisen ja liikkumisen teemoilla ja niin sanottujen keskisuurten kasvukaupunkien kumppanuus kulttuurin ja uudistuvan teollisuuden teemoilla. 

”Nämä ovat kaikki aihepiirejä, jotka ovat sekä valtion että kaupunkien työn ytimessä ja joissa kaupungeilla on paljon annettavaa myös valtion työn suuntaan”, Ikonen jatkaa. 

Uudenlaiset kumppanuudet perustuvat kaupunkien aloitteisiin

Uudenlaiset valtion ja kaupunkien kumppanuudet perustuvat kaupunkien omiin aloitteisiin, niiden yhdessä muodostamiin ryhmittymiin ja yhteistyössä valtion kanssa haarukoituihin tekemisen tapoihin ja teemoihin. 

Strateginen allianssi kuuden suurimman kaupungin kanssa

Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Valtion ja kaupunkien strategisen yhteistyöallianssin perustamisella tavoitellaan entistä tehokkaampaa, operationaalista yhteistyötä valtakunnallisten ja erityisesti suurimpia kaupunkeja koskevien haasteiden ratkaisemiseksi. Allianssiyhteistyö on lähtenyt liikkeelle viime syksynä ja siinä on pureuduttu esimerkiksi jengiytymisen ehkäisyyn ja varhaiskasvatuksen osaajapulaan.

Allianssiyhteistyötä ohjaa pääministerin vetämä yhteistyöryhmä, jonka varapuheenjohtaja on kunta- ja alueministeri. Mukana ovat kaupunkien pormestarit, kaupunginjohtajat sekä tarpeen ja käsiteltävän aiheen mukaan muita valtioneuvoston jäseniä.

Elinvoimakumppanuus

Elinvoimakumppanuus Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien kanssa keskittyy nimensä mukaisesti alueellisen elinvoiman ja osaamisen sekä urheilukaupunkeina liikkumisen kysymyksiin. Työtä on käynnistetty ministeri Ikosen johdolla ja työryhmässä ovat mukana kaupunginjohtajat. Tässä kumppanuudessa työhön kutsutaan mukaan myös korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän edustajia ja muita asiantuntijoita sekä asianosaisia valtioneuvoston jäseniä. 

Keskisuurten kasvukaupunkien kumppanuusryhmä

Keskisuurten kasvukaupunkiverkoston kaupunkien eli Porin, Kouvolan, Vaasan, Hämeenlinnan, Seinäjoen, Rovaniemen, Mikkelin, Porvoon, Salon, Kotkan, Kokkolan, Hyvinkään ja Kajaanin kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa valtion ja kaupunkien vuoropuhelua, jakaa yhteinen tilannekuva kehityksestä ja löytää ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Kasvukaupunkien yhteistyön erityisinä ensimmäisinä teemoina ovat kulttuuri ja uudistuva teollisuus.

Lisäksi Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran kanssa on määrä käynnistää temaattinen kumppanuustyö, joka linkittyy Itäisen Suomen ohjelmaan.

Kumppanuuksien sihteeristöinä toimii allianssiyhteistyölle asetettu sihteeristö sekä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän jaosto.

Kaupunkipolitiikkaa tehdään monipuolisissa yhteistyöryhmissä

Hallituksen kaupunkipolitiikan kokonaisuuteen kuuluvat myös seitsemän kaupunkiseudun kanssa solmittavat maankäytön-, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset sekä innovaatioiden vauhdittamiseen tarkoitetut ekosysteemisopimukset parinkymmenen yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungin kanssa. Laajin kaupunkiyhteistyön foorumi on 23 kaupungin ja valtion yhteinen kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Myös seutukaupunkien kanssa tehdään yhteistyötä omassa ryhmässään.

Lisätietoja: 
kunta- ja alueministerin erityisavustaja Minna Kurki, p. 050 437 2718
johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 0295 047 071
erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 0295 064 919

Kunnat, kaupungit ja valtion aluehallinto Orpon hallitusohjelma