Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kolmelle merituulipuistohankkeelle tutkimusluvat Suomen talousvyöhykkeelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2023 14.02
Tiedote
tuulivoimaloita meren äärellä

Valtioneuvosto myönsi 1.6.2023 Ørsted Wind Power A/S:lle, Nordi Offshore Wind Oy:lle ja Skyborn Renewables Finland Oy:lle ehdolliset suostumukset suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä.

Ørsted Wind Power A/S:n tutkimusalueet ”Kristiinankaupunki Itä” ja ”Kristiinankaupunki Länsi” sijaitsevat Selkämerellä Kristiinankaupungin (Merikarvian) edustalla. Alueiden pinta-alat ovat noin 165 neliökilometriä (East) ja 335 neliökilometriä (West). Valtioneuvoston antama ehdollinen suostumus tutkimustoimintaan on voimassa 1.8.2025 asti. 

Nordi Offshore Wind Oy:n tutkimusalue ”Hauki” sijaitsee Selkämerellä noin 35 kilometriä Merikarvialta länteen. Alueen pinta-ala on noin 260 neliökilometriä. Valtioneuvoston antama ehdollinen suostumus on voimassa 30.11.2025 asti.

Skyborn Renewables Finland Oy:n (entinen Wpd Finland Oy) täydennetty tutkimusalue sijaitsee Merenkurkun pohjoisosassa noin 30 kilometrin etäisyydellä Pietarsaaresta. Täydennetty tutkimusalue kattaa myös alkuperäisen 405 neliökilometrin laajuisen tutkimusalueen keskeltä kulkevan, ja Kokkolaan satamaan suuntautuvan meriliikenteen käyttämän alueen. Valtioneuvoston antama ehdollinen suostumus tutkimustoimintaan on voimassa alkuperäisen tutkimusluvan (VN 20.1.2022) mukaisesti 30.11.2023 asti.

Ørstedin ja Skyborn Renewablesin osalta valtioneuvoston päätös on täytäntöön pantavissa muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Nordi Offshoren osalta tutkimustoimintaan voidaan ryhtyä kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen vireilletulosta 19.6.2023.

Tutkimustoiminnassa noudatettava yleistä varovaisuusperiaatetta

Valtioneuvoston suostumuksen ehtona on, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttää päätöksessä esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. 

Tutkimuksilla tulisi myös löytää uudelle merituulivoimapuistolle sellainen teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen hankealue, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus vaikeutuu mahdollisimman vähäisessä määrin. 

Valtioneuvosto päättää merituulivoiman lopullisista toteuttajista myöhemmin

Valtioneuvoston suostumus tutkimuksiin yksittäisillä tutkimusalueilla ei vielä tarkoita investointi- tai rakentamisoikeuden myöntämistä tutkimusluvan saajalle, eikä anna tälle etusijaa taloudelliseen hyödyntämiseen tähtääviin tutkimuksiin tai mahdolliseen tulevaan rakentamislupaan kyseisille alueille. Ei ole myöskään olemassa tekijöitä, jotka estäisivät valtioneuvostoa myöntämästä kahta erillistä, ajallisesti rajattua tutkimuslupaa samalle talousvyöhykkeen alueelle.

Päätös merituulivoimapuiston toteuttamisesta ja mahdollisesta toteuttajasta tehdään myöhemmin talousvyöhykeluvituksen prosessissa. Merituulivoimahankkeisiin sovelletaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tutkimuslupa ei estä valtioneuvostoa käyttämästä laajaa harkintavaltaansa ja myöntämästä Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 luvun muuta oikeutta samalle talousvyöhykkeen alueelle vielä tutkimusluvan voimassaollessa. Valtioneuvosto on myöntänyt nyt 12 ehdollista tutkimuslupaa Suomen talousvyöhykkeelle.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, p. 0295 063 523

 
Sivun alkuun