Hyppää sisältöön

Komissio jatkaa valtiontukisääntöjen korona-ajan joustoja 30.6.2022 asti sekä laajentaa niiden käyttöä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 16.13
Tiedote
Kuvassa näkyy Euroopan komission rakennus ja EU-lippuja
Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio päätti 18.11.2021 jatkaa koronakriisin takia joustavoitettuja valtiontukisääntöjä 30.6.2022 asti. Suomessa voimassaolon pidennys helpottaa yritysten kustannustuen viidennen hakukierroksen täytäntöönpanoa. Lisäksi komissio linjasi, että sääntöjä laajennetaan investointeja ja vakavaraisuutta edistäviin tukiin. Uudet tukimuodot ovat voimassa 31.12.2022 ja 31.12.2023 asti.

Komissio on joustavoittanut vuosien 2020–2021 aikana useaan otteeseen valtiontukisääntöjä. Tavoitteena on ollut antaa jäsenvaltioille monipuoliset mahdollisuudet tukea yrityksiä ja lieventää koronapandemian haitallisia talousvaikutuksia. Joustojen jatkamisen taustalla on komission mukaan halu varmistaa EU:n elpymisen jatkuminen saumattomasti tilanteessa, jossa osa EU-maista on ottanut uusia rajoitustoimia käyttöön. Erityisesti tietyt toimialat kärsivät edelleen koronakriisin haitallisista talousvaikutuksista.

Suomi kannattaa, että koronakriisin aikana käyttöönotetuista väliaikaisista valtiontukisäännöistä luovutaan heti, kun talous- ja pandemiatilanne sen sallivat.

Sääntöihin jatkoa ja lisäjoustoja 

Nykyisin voimassa oleva, joustavampi sääntely koskee muun muassa avustuksia, lainoja ja takauksia, joilla turvataan yritysten rahoituksensaanti. Lisäksi säännöt sallivat yritysten pääomittamisen sekä tuet koronan torjuntaan liittyvien tuotteiden valmistukseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio toimintaan. Komissio jatkaa näiden sääntöjen voimassaoloaikaa 30.6.2022 asti ja joustavoittaa niitä eräiltä osin.

Keskeiset joustot koskevat tuen enimmäismäärien nostoa. Komissio nostaa esimerkiksi 

  • niin sanotun 1 800 000 euron tuen enimmäismäärää 2,3 miljoonaan euroon. Tuki voidaan kohdentaa mihin tahansa yrityksen kustannuksiin eri muodoissa.
  • niin sanottujen kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen yrityskohtaista enimmäismäärää 10 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki kohdennetaan yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tukea voidaan myöntää tiettyyn osaan yrityksen kiinteistä kustannuksista.

Komission linjaukset sääntöjen voimassaolon jatkosta ja lisäjoustoista vaikuttavat Suomessa esimerkiksi niin sanottuun 1 800 000 euron puitetukiohjelmaan. Ohjelma on ollut laajalti eri tukiviranomaisten käytössä koronan aiheuttamien haitallisten talousvaikutusten lieventämisessä. Voimassaolon pidennys ja enimmäismäärän nosto helpottavat kansallisesti erityisesti kustannustuen viidennen hakukierroksen täytäntöönpanoa. Joustojen hyödyntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää.

Sääntöihin myös lisää laajennuksia

Nykyisten sääntöjen joustavoittamisen lisäksi komissio laajentaa sääntöjä kahdelle osa-alueelle. Sääntöjen laajennusten tavoitteena on edistää EU:n elpymistä sallimalla

  1. pienimuotoiset investointituet, joiden avulla voidaan tukea muun muassa vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyviä yritysten hankkeita. Investointituen saa yhdistää normaaliajan valtiontukisäännöissä myönnetyn investointituen kanssa.
  2. toimenpiteet yritysten vakavaraisuuden tukemiseksi. Säännöissä sallittaisiin valtiontakaukset rahoituksen välittäjille (esimerkiksi pääomasijoitusrahastoille), joita rohkaistaisiin näin tekemään esimerkiksi oman pääomanehtoisia sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja pieniin midcap-yrityksiin, jotka ovat velkaantuneet koronapandemian seurauksena.

Säännöissä on määritelty tarkempia suojatoimenpiteitä, jotka rajaavat kilpailun vääristymiä molempien tukimuotojen osalta. Investointitukia koskeva uusi tukimuoto on voimassa 31.12.2022 asti ja vakavaraistamistuki 31.12.2023 asti. Uusien joustojen hyödyntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission ennakkohyväksyntää. 

Komissiolta linjauksia myös kilpailupolitiikan tulevaisuudesta

Euroopan komissio antoi 18.11.2021 myös uuden tiedonannon EU:n kilpailupolitiikasta. Tiedonanto on komission tilannekatsaus siitä, miten EU:n kilpailu- ja valtiontukisäännöt tukevat EU:n kriisinkestävyyttä sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation tavoitteita. Seuraavaksi valtioneuvosto informoi eduskuntaa E-kirjelmällä, jossa kerrotaan komission tiedonannon sisällöstä ja valtioneuvoston kannasta siihen.

Lisätiedot: 

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
johtava asiantuntija Samuli Miettinen, TEM, p. 029 504 7364