Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ennakkoilmoitus käyttöön syyskuusta lähtien

Työ- ja elinkeinoministeriö
15.6.2017 13.38
Tiedote

Hallitus hyväksyi 15.6.2017 työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännökset. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 16.6. ja se tulee voimaan 1.7.2017.

Lain myötä mahdollistetaan työntekijöiden lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen käyttöönotto. Ilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tarkoituksena on parantaa työsuojeluviranomaisen toteuttaman valvonnan kohdentamista.

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on paljon esimerkiksi rakennusalalla.

Lain myötä pääsääntöisesti jokaisen työntekijöitä Suomeen lähettävän ulkomaisen yrityksen on ennen työnteon aloittamista tehtävä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen valtioiden rajat ylittävän palveluntarjontaa koskevan sopimuksen perusteella. Velvollisuus ennakkoilmoituksen tekemiseen tulee voimaan 1.9.2017.

Ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä ei edellytetä, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi työpäiväksi. Rakennusalan työssä ilmoitus on kuitenkin aina työn tekemisen edellytys.

Ilmoituksen tulee sisältää muun muassa lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa, tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot, rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot, lähetettyjen työntekijöiden ennakoitu lukumäärä, lähettävän yrityksen Suomessa olevan edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa, työntekijöiden lähettämisen alkamispäivä ja ennakoitu kesto, työntekopaikka sekä toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Jos aiemmin ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Rakennusalan työssä ilmoitusten toimittaminen myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on työn tekemisen edellytyksenä.

Ennakkoilmoituksen käyttöönottamiseksi työsuojeluviranomaisen tietojärjestelmiin on suunniteltu teknisiä muutoksia. Tulevassa teknisessä järjestelmässä työntekijöitä Suomeen lähettävä ulkomaalainen yritys täyttää viranomaisen internetsivuilla olevan sähköisen lomakkeen, joka sisältää kohdat lain mukaan vaadittavien tietojen antamiseen. Lomakkeelle annetut tiedot lähetetään myös ilmoittajan, eli lähettävän yrityksen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Aluehallintovirasto vastaanottaa tietoja myös yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Lailla saatetaan voimaan myös lähettävän yrityksen velvollisuus maksaa laiminlyöntimaksua ennakkoilmoituksen tekemisen laiminlyönnistä. Työsuojeluviranomainen voi 1.9.2017 määrätä lähettävän yrityksen maksamaan laiminlyöntimaksua, jos ilmoitusta ei ole tehty tai se on tehty puutteellisesti. Edelleen laiminlyöntimaksu voitaisiin määrätä, jos täydennysilmoitusta ei ole tehty olennaisista muutoksista huolimatta.

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan laiminlyöntimaksu on vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Työntekijöiden lähettämisestä annettu laki (447/2016) uudistettiin viime vuonna. Laki tuli voimaan 18.6.2016. Lailla pantiin kansallisesti täytäntöön niin sanottu lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi (palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi). 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, puh. 029 504 8940
erityisasiantuntija Elli Nieminen, TEM, puh. 029 504 8247

 
Sivun alkuun