Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lait sähkökaupan datahubin käyttöönotosta voimaan 27.10.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 15.40
Tiedote

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin käyttöönoton edellyttämät säädösmuutokset tulevat voimaan 27.10.2021. Niitä ovat laki sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laki eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa nämä lakimuutokset perjantain esittelyssä.

Datahub otetaan käyttöön 21.2.2022, mutta sen viiden kuukauden pituinen käyttöönottojakso alkaa jo 1.11.2021. Datahubin käyttöönotto aiheuttaa muutoksia erityisesti sähkökauppojen selvitykseen jakeluverkoissa ja sähkön vähittäismyynnin markkinaprosesseihin.

Keskitetty ja standardoitu rajapinta sähkönkulutustietoon edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia- ja palveluita kuten energiatehokkuuspalveluita, sähköautojen latausoperaattoreiden toimintaa ja kysyntäjouston tarjoamista markkinoille, helpottaa hajautetun sähköntuotannon käsittelyä sekä lisää kilpailua vähittäismarkkinoilla.

Suomen vähittäismarkkinoilla toimii 77 jakeluverkonhaltijaa ja 64 vähittäismyyjää. Vuoden aikana Suomessa tapahtuu noin miljoona muuttoa, yli 200 000 myyjänvaihtoa ja mittaustietoja vaihdetaan 3,5 miljoonasta käyttöpaikasta päivittäin. Osapuolten välisiä tiedonvaihtosanomia lähetetään vuodessa yhteensä useita satoja miljoonia. Tiedonvaihto perustuu määrämuotoisiin sähköisiin sanomiin ja menettelytapoihin, joita osapuolien on velvollisuus noudattaa. 

Datahubin käyttöönotto edellyttää, että kaikki jakeluverkonhaltijat ja vähittäismyyjät siirtyvät samanaikaisesti uuden keskitetyn tiedonvaihdon käyttäjiksi. Datahubin käyttöönotto on massiivinen tietojärjestelmien kehitys- ja yhteensovittamishanke. Käyttöönottoa valmistelee kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Se myös ohjaa ja koordinoi vähittäismyyjien ja verkonhaltijoiden valmistelutoimenpiteitä.

Käyttöönottojakson tavoitteena on, että vähittäismarkkinoilla toimivien sähköalan yritysten välisten keskinäisten menettelytapojen muutos ei vaikuttaisi asiakkaiden palveluihin ja niiden saatavuuteen. Tällä pyritään turvaamaan datahubin aikataulun mukainen käyttöönotto sekä varmistamaan, että asiakkaiden sähkönsaanti ja palvelujen saatavuus sekä sähkön vähittäismarkkinoiden toiminta eivät vaarantuisi datahubin käyttöönoton mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Uusi lainsäädäntö sisältää aiempaa joustavampia ja tarkemmin säänneltyjä menettelytapoja käyttöönottoon liittyvien mahdollisten ongelmatilanteiden varalle. Mahdollisissa asiakkaisiin vaikuttavissa ongelmatilanteissa vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat tulevat informoimaan asiakkaitaan ja antamaan heille tarvittavat toimintaohjeet. Myös työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Fingrid tulevat näissä tilanteissa antamaan asiakkaille toimintaohjeita eri tiedotuskanavien kautta. 

Merkittävien käyttöönotto-ongelmien tilanteissa datahubin käyttöönottoa ja käyttöönottojaksoa voitaisiin siirtää valtioneuvoston asetuksella enintään vuodella eteenpäin. 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
 

 
Sivun alkuun