Hyppää sisältöön

Lakiesitys: Liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite 13,5 % myös ensi vuonna 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.09
Tiedote
mies tankkaa autoa

Valtioneuvosto lähetti 9.10.2023 eduskunnalle hallituksen esityksen, jonka mukaan vuoden 2024 uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 13,5 prosenttiin. Jakeluvelvoite pysyisi näin samalla alennetulla tasolla kuin tänä vuonna. Lisäksi vuoden 2024 lisävelvoitetta alennettaisiin kahteen, ja vuoden 2025 lisävelvoitetta kolmeen prosenttiyksikköön. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään hillitsemään liikennepolttoaineiden hintojen nousua.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia. Ehdotuksen taustalla pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaukset jakeluvelvoitteesta sekä Suomen vastaanottama Euroopan komission perusteltu lausunto uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Nykylaki olisi nostanut jakeluvelvoitteen 28 prosenttiin ensi vuonna

Ilman esitettyä lakimuutosta jakeluvelvoite nousisi ensi vuoden alusta 28 prosenttiin, ja siitä asteittain edelleen 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jakeluvelvoite nousu voimassa olevan lain mukaisesti 28 prosenttiin, olisi nostanut arvion mukaan dieselin pumppuhintaa noin 17 senttiä ja bensiinin noin 15 senttiä litralta. 

Nyt tehtävillä muutoksilla vältyttäisiin edellä mainitulta pumppuhinnan nousulta. Kyseisiin arvioihin liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Jakeluvelvoitteen tarkkaa hintavaikutusta on mahdotonta laskea etukäteen ja erilaiset arviot riippuvat merkittävästi taustaoletuksista.

Vuosien 2025–2027 jakeluvelvoitteesta hallituksen esitys ensi syksynä

Hallitusohjelman kirjaukset toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Nyt ensivaiheessa muutettaisiin ensi vuotta koskevaa jakeluvelvoitteen yleistavoitetta ja sekä vuosien 2024 ja 2025 lisävelvoitetta. Muut hallitusohjelmakirjaukset pantaisiin toimeen toisessa vaiheessa, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskuntalle syksyllä 2024. Tässä vaiheessa toimeenpannaan myös päivitetyn uusituvan energian direktiivin vaatimat muutokset.

Vuosina 2025–2027 jakeluvelvoitetta nostetaan maltillisesti asteittain siten, että vuonna 2025 taso on 16,5 prosenttia, vuonna 2026 19,5 prosenttia ja vuonna 2027 22,5 prosenttia. Ns. kehittyneimpien jakeiden lisävelvoitetta nostetaan nykyisestä kahdesta prosentista vuonna 2025 kolmeen prosenttiin ja vuonna 2026 neljään prosenttiin.

Jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikennepolttoaineen jakelijoiden vuosittain kulutukseen toimittamasta liikennepolttoaineesta tietyn osuuden tulee olla uusiutuvia polttoaineita (ml. biokaasu ja sähköpolttoaineet, eli uusiutuvalla energialla tuotetut synteettiset polttoaineet). Velvoitteella edistetään fossiilisten polttoaineiden korvaamista. Jakeluvelvoitteen avulla vähennetään liikenteen CO2-päästöjä.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p. 029 504 7067 
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 029 504 7059