Hyppää sisältöön

Lakiluonnos takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2023 18.39
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi. Sen tarkoituksena on tukea asiakkaiden kykyä selvitä sähkölaskuista poikkeuksellisen korkeiden energiahintojen aikana.

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys on tarkoitettu suoraksi avuksi helpottamaan neljän talvikuukauden sähkölaskujen maksamista. Esitetty kertakorvaus-malli ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen. Kertaluonteinen hyvitys täydentää näitä jo säädettyjä väliaikaisia tukimuotoja.

Osana tukikokonaisuutta hallitus valmistelee sähköhyvitystä vastaavaa erillistä tukimallia asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Tästä tuesta on tarkoitus antaa oma erillinen lakiesitys.

Hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu luonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa. 

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys olisi enintään 700 euroa kuukaudessa 4 kk ajalta

Lähtökohtana on, että tukiehtojen ja -kriteerien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia, jotta hyvitys saataisiin maksettua mahdollisimman nopeasti. Takautuvasti maksettava sähköhyvitys maksettaisiin käyttöpaikkakohtaisesti marras-joulukuun 2022 sähkönkulutukseen pohjautuen ja ottamalla huomioon marraskuun 2022 – tammikuun 2023 asiakaskohtainen sähköenergian hinta. 

Hyvitystä maksettaisiin 50 prosenttia sähköenergialaskun omavastuun 90 euroa/kuukausi ylittävältä osalta, kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa, laskennallisesti neljän kuukauden ajan. 

Hyvitys kohdistuisi niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Hyvitys maksettaisiin kuluttajille sähkön vähittäismyyntiyhtiön tekemänä hyvityksenä sähköenergialaskulla. 

Tuen kohdistuminen pääasiassa kuluttaja-asiakkaisiin varmistettaisiin sillä, että hyvitys maksettaisiin niille sähkösopimuksille, jotka on tehty henkilötunnuksella. Tämä erottelee yksityisasiakkaat yritysasiakkaista, joiden tiedot tallennetaan sähkönmyyjän järjestelmään pääsääntöisesti y-tunnuksella. Vähäisissä määrin hyvityksen saajien joukkoon voisivat kuitenkin lukeutua myös henkilötunnuksella sähkösopimuksen tehneet maatalousyrittäjät ja toiminimet. 

Sähköenergialaskuille maksettu hyvitys korvattaisiin sähkön vähittäismyyntiyhtiöille valtion budjetista. Takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen kustannusarvio on enintään noin 400 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 tammi-huhtikuussa kulutetun sähkön laskuille lisämaksuaikaa pyydettäessä

Esityksessä ehdotettavilla sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksellä pyritään osaltaan tukemaan kotitalouksien ja yritysten kykyä maksaa talvikuukausien kulutukseen perustuvat sähkölaskut. 

Sähkön vähittäismyyntiyhtiöiden tulisi asiakkaan pyynnöstä myöntää lisämaksuaikaa 1.1.2023-30.4.2023 välillä syntyneeseen sähkönkulutukseen liittyville sähköenergialaskuille, kuitenkin kuluttaja-asiakkaille enimmillään neljä kuukautta, ja muille kuin kuluttaja-asiakkaille 60 vuorokautta laskun alkuperäisestä maksupäivästä. Lausuntopyynnössä pyydetään erityisesti näkemystä maksuajan pituudesta yrityksille.

Maksuaikojen pidentäminen merkitsee, että sähköyhtiöt saavat saatavansa viiveellä. Koska tämä voi aiheuttaa sähköyhtiöille likviditeettivajausta, esitetään, että sähköyhtiöiden maksuvalmiutta tuetaan myöntämällä niille valtiontakauksia likviditeettitarpeen kattamiseksi otettavien pankki- tai TyEL-lainojen vakuudeksi.

Lausuntoja lakiluonnoksesta voi antaa 22.1.2023 saakka. Tuleva hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2023 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Lausunnot lakiluonnoksesta pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Tarkemmat ohjeet palvelun käytöstä löytyvät lausuntopalvelu.fi käyttöohjeista. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla.

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 029 506 4819, petteri.kuuva(at)gov.fi
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 029 504 7405