Hyppää sisältöön

Lakimuutos laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen sekä nopeuttaa työttömyysetuuden hakemista ja saamista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2020 14.45
Tiedote

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.7.2020 asti. Muutos turvaa lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa koronavirusepidemian aikana.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 30.3.2020. Presidentti vahvisti lain 31.3.2020. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Yritystoiminta tai opinnot eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen

Merkittävin muutos on se, että työnhakijaksi ilmoittautuvalla lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lomautuksista johtuva työtaakka kevenee TE-toimistoissa

Lomautusten nopea kasvu lyhyessä ajassa lisää sekä TE-toimistojen että työttömyysetuuden maksajien työmäärää. TE-toimistojen työtilanne on ruuhkautumassa työnhakijoiksi ilmoittautuvien lomautettujen työttömyysturva-asioiden käsittelystä. Lakimuutos vähentää lomautuksista johtuvaa työtä TE-toimistoissa ja siten nopeuttaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa koronavirusepidemian aikana.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, TEM, p. 050 396 3574
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 029 504 7082