Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien järjestöt tukevat kotouttamista

Julkaisuajankohta 16.9.2015 13.00
Uutinen

Maahanmuuttajien järjestötoiminta on laajaa ja monipuolista. Se on myös keskeinen maahanmuuttajien kotouttamisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä enemmän. TEM:n selvitys kartoittaa järjestöjen palvelutoimintaa: sen kohderyhmiä, toimialoja ja rahoitusmuotoja.

Maahanmuuttajien perustamia yhdistyksiä on Suomessa arviolta 700–1000.  Järjestötoiminta kattaa kaikki ikäryhmät ja useimmat elämän osa-alueet. Monen järjestön toiminta kohdistuu maahanmuuttajataustaisen väestön lisäksi myös laajempaan väestöön esimerkiksi asenne- ja kulttuurityönä. Yleisimpiä järjestöjen tarjoamia palveluja ovat työ lasten, nuorten ja perheiden parissa, omakielinen neuvonta sekä kulttuuritoiminta.

Järjestöjen vahvuuksia ovat muun muassa vertaistuki, käyttäjälähtöisyys ja helppo lähestyttävyys. Niiden erityisosaamiseen kuuluu kieli- ja kulttuuriosaaminen sekä mahdollisuus kohdata niitä, joita julkisen sektorin voi olla vaikea tavoittaa. On tärkeää, että maahanmuuttajien kotouttamisessa on alusta lähtien mukana myös oman lähtömaan kansalaisia.

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä tiivistettävä

Maahanmuuttajajärjestöillä on potentiaalia osallistua nykyistä laajemmin kuntien ostopalvelujen tuottamiseen. Yhteistyön muodoissa, kuntien kyvyssä avata kilpailutuksiaan ja järjestöjen osaamisessa on kuitenkin kehittämistä.

Maahanmuuttajajärjestöjen toiminta ei ole alueellisesti kattavaa. Toiminta on aktiivista ja moninaista siellä, missä maahan muuttaneita on paljon. Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla maahanmuuttajajärjestöjen toiminta on vielä pientä.

Eri kehitysvaiheessa olevat yhdistykset tarvitsevat erilaista tukea sekä osaamisen kehittämisen että rahoitusten hakemiseen. Kuntien järjestöille antaman tuen tulisi lähteä pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisesta.  

Kuntien tulisi huomioida maahanmuuttajajärjestöt palvelutuotannon kilpailutuksissa, avustustoiminnassa ja kumppanuuksissa.

Selvitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut ja kotouttaminen.fi-sivustolla osoitteessa http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/tyon_tueksi/oppaat_ja_julkaisut

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM, puh. 029 50 47688