Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ohjaus auttaa tekemään osaamisen näkyväksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Teea Oja
Julkaisuajankohta 6.9.2022 9.01
Kolumni
Teea Oja

Meillä kaikilla on osaamista, jota syntyy opinnoissa, työssä, harrastuksissa, arjessa ja ihmissuhteissa. Jotta osaamistaan voi hyödyntää tehokkaasti, se täytyy ensin tehdä näkyväksi. Osaamisen näkyväksi tekemisellä voisimme välttää esimerkiksi työuran tyhjäkäyntiä ja turhaa kouluttautumista, kun jo olemassa olevat taidot saataisiin käyttöön. Tämä edistäisi myös hyvinvointia, osallisuutta ja työllisyyttä sekä vahvistaisi työelämän tuloksellisuutta.

Vain murto-osa ihmisten osaamisesta tulee kuitenkaan huomatuksi, ja monet kokevat osaamisensa sanoittamisen vaikeaksi. Apua ongelmaan löytyy saavutettavista ja laadukkaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista (TNO-palvelut), jotka ovat yksi tehokkaimmista keinoista osaamisen näkyväksi tekemiseen.

Ohjaus tukee yksilöä 

Toimivat TNO-palvelut voivat olla digitaalisia, etäyhteyksin vuorovaikutteisia tai kasvotusten tapahtuvia. Digitaalisilla työkaluilla on mahdollista houkutella suurempi määrä työikäisiä tarkastelemaan osaamistaan uudella tavalla. Moni tarvitsee itsenäisten tehtävien lisäksi ohjausalan ammattilaisten apua, jotta osaamisen kartoitusten ja itsearviointien antama tieto muuttuu itselle merkittäväksi. 

Ohjaus tarjoaa ihmiselle tilan, jossa voi pysähtyä oman osaamisen äärelle reflektoimaan ja puhumaan ajatuksiaan, unelmiaan ja epävarmuuksiaan ääneen luottamuksellisesti ohjaajan kanssa. Ohjaaja voi tukea apua kaipaavaa ajattelutavan muutoksessa: kaikki osaaminen on arvokasta ja tärkeää. Ohjaajalla itsellään on osaamista ja työkaluja osaamisen näkyväksi tekemiseen. 

Ohjaus ei ainoastaan tarjoa apua ja tukea tiettynä hetkenä, vaan antaa eväitä myös oman uran suunnitteluun tulevaisuudessa. Jokaiselle tärkeitä urasuunnittelutaitoja ovat esimerkiksi kyky visioida omaa tulevaisuutta ja työuraa, tiedonhaku työmarkkinoista, ammateista ja opinnoista, verkostoituminen oman ammattialan kanssa sekä kyky tehdä päätöksiä ja toteuttaa muutoksia. Osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeä lisä tähän taitolistaan, koska osaamisen näkyväksi tekeminen vaatii osaamista itsessään.

Tarjolla on monenlaisia palveluja

Eri tilanteissa olevat ihmiset kaipaavat erilaista ohjausta. Onneksi ohjauspalveluiden kirjo on laaja, ja ohjausta on tarjolla eri tarpeisiin ja elämänvaiheisiin. 

TE-palvelut, kuntien työllisyyspalvelut ja monialaiset ohjauspalvelut tarjoavat ohjausta työikäisille. Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun ohjaus on kaikille tarjolla olevaa, psykologien tuottamaa ohjauspalvelua. Työmarkkinatori tukee työnhakijoita urasuunnittelussa muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden osaamisprofiilin luomiseen. Työnhakijat saavat tukea myös ohjauksellisista ura-, työnhaku- ja työhönvalmennuksista, joissa osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen ovat keskeisiä sisältöjä. Ammattiliitot, yritykset ja oppilaitokset sekä monialaiset Ohjaamot tarjoavat myös ohjausta. 

Aina palvelut ja ihmiset eivät kuitenkaan kohtaa. Nykyinen palvelurakenne on hajanainen ja tietoa palveluista on liian vähän. Ohjauspalveluiden kehittämisessä tulee pohtia työikäisten tarpeita ja erilaisia toteuttamistapoja, jotta ohjaus saavuttaisi myös palveluiden tavoittamattomissa olevat työikäiset. 

Erilaisia ohjauspalveluita kehitetään nyt laajasti 

Ohjauspalveluiden strategiseksi kehittämiseksi on otettu tärkeitä askeleita viime vuosina. Kehitystyön painopisteitä ovat muun muassa alueiden ja ammattilaisten tukeminen ohjaustyössä, ohjauksen laadun ja koordinoinnin vahvistaminen sekä digitaalisten välineiden hyödyntäminen ohjaustyössä ja urasuunnittelussa. Palveluita kehitetään laadukkaammiksi ja saavutettavammiksi: moni ohjausta kaipaava ei välttämättä edes tiedä, millaista tukea on tarjolla. Tärkeitä kumppaneita kehittämistyössä ovat esimerkiksi Elinikäisen ohjauksen foorumi, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja osaamisen tunnistamisen työryhmä. 

Kaikenlaisen osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta ihmisten urapolut ovat sujuvia, olemassa olevaa osaamista voidaan hyödyntää tehokkaammin työmarkkinoilla ja työpaikat ja työntekijät kohtaavat myös tulevaisuudessa. Tätä varten jokaisen tulee saada tarvitsemansa tuki oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Ohjauspalveluiden kehittämistä tulee jatkaa, jotta saamme piilottelevan osaamisen näkyviin ja käyttöön meidän kaikkien hyödyksi. 

Teea Oja 
erityisasiantuntija 

Tällä viikolla (5.-9.9.) vietetään Osaaminen näkyviin -viikkoa, jota koordinoi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Tapahtumaviikon tavoitteena on auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Tuo oma, kollegan, työyhteisön tai harrastusporukan osaaminen näkyviin, jaa aiheeseen liittyviä viestejä sekä osallistu keskusteluun somessa aihetunnisteella #OsaaminenNäkyviin.

 
Sivun alkuun