Hyppää sisältöön

Puhtaan energian hankkeisiin liki 31 milj. euroa RRF-energiainvestointitukea

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 11.40
Tiedote
Suomen kestävän kasvun ohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista energiainvestointitukea energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeisiin yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa, joka jakautuu 12 eri hankkeelle.*

Tuettavat investoinnit liittyvät muun muassa hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja teollisuuden prosessien sähköistämiseen. 

”Nyt tuetuilla hankkeilla korvataan polttoon perustuvaa energiantuotantoa ja tuontipolttoaineita. Hankkeet ovat osoitus siitä, että puhtaan sähköntuotannon lisäämisellä pystymme irrottamaan teollisuutta ja kaukolämmön tuotantoa polttoon perustuvasta energiantuotannosta. Suomen pyrkimys puhtaan energian suurvallaksi mahdollistaa uusia investointeja ja vie kohti hiilinegatiivisuutta”, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista RRF-energiainvestointitukea on aikaisemmin myönnetty kahden ensimmäisen hakukierroksen perusteella 43 hankkeelle yhteensä 344 miljoonaa euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt kahdelle puhtaan vedyn IPCEI-hankkeelle yhteensä 61,3 miljoonaa euroa ja neljälle teollisuuden sähköistämishankkeelle noin 3,8 miljoonaa euroa. 

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden toteutettavuuteen, sillä investointien tulee valmistua 30.6.2026 mennessä. Nyt tehdyillä päätöksillä investointitukia myönnettiin hankkeille seuraavasti:

Energiainfrastruktuurihankkeille investointitukea yhteensä 15 833 080 euroa

 • Kotkan Energia Oy:lle 1 783 678 euroa jätevedenpuhdistamon hukkalämmön talteenottoon. 
 • Porvoon Energia Oy:lle 2 074 200 euroa polttoon perustumattoman kaukolämmön hyödyntämiseen Porvoossa. 
 • Seinäjoen Energia Oy:lle 1 802 967 euroa jätevedenpuhdistamon hukkalämmön hyödyntämiseen ja energiainfrastruktuurin uudistamiseen. 
 • Oulun Energia Oy:lle 1 410 000 euroa hajautetun kaukolämmön tuotantoon lämpöpumpuilla yhdistettynä monienergiavirtuaalivoimalaitokseksi. 
 • Loimua Oy:lle 2 916 875 euroa SSABn Hämeenlinnan tehtaan LTO ja kaukolämmön siirtolinjaan. 
 • Alva-yhtiöt Oy:lle 5 845 360 euroa puhdistetun jäteveden hukkalämmön hyödyntämiseen kaukolämmöksi. 
 • Loimua Oy:lle 1 740 000 euroa lämpöpumppuinvestointiin Hämeenlinnaan**

Teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille 15 075 406 euroa

 • Metsä Board Oyj:lle 6 939 600 euroa fossiilivapaaseen päällystyksen kuivaukseen ja arkkipakkaukseen. 
 • Saint-Gobain Finland Oy:lle 2 100 000 euroa kalsinointiprosessin sähköistykseen. 
 • Valmet Technologies Oy:lle 1 625 000 euroa energiatehokkuuden lisäämisen hukkalämmön avulla 
 • Adven Oy:lle 1 857 878 euroa energiatuotannon sähköistämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
 • Adven Oy:lle 1 006 303 euroa teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen 
 • Atria Oyj:lle 1 546 625 euroa Nurmon tehtaan lämmöntuotannon sähköistämiseen
 • Lisätietoja rahoitetuista hankkeista ja niiden yhteystiedot löytyvät tämän tiedotteen liitteessä.

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815, pekka.gronlund(at)gov.fi
asiantuntija Salla Palander, TEM, p. 0295 047 049 (energiainfrastruktuurihankkeet)
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, p. 0295 047 882 (sähköistämishankkeet)

* 29.12. annettu vielä yksi tukipäätös, joten tuettuja hankkeita on 13, arvoltaan yht. 32,6 milj. euroa
** Lisätty 29.12.2023 allekirjoitettu päätös Loimua Oy:n n. 1,7 milj. euron investointituesta. 

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU