Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Selvitys: Kaupunkien institutionaalinen asema kaipaa terävöittämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2022 9.50
Uutinen

Kansallista kaupunkipolitiikkaa hämärtää kaupunkeja koskeva institutionaalinen epäselvyys ja toiminnan siirtyminen moninaisiin verkostoihin. Myös elinvoiman käsitteelle kaivataan määrittelyä, todetaan 1.6.2022 julkaistussa selvityksessä.

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristön tilaamassa selvityksessä tarkastellaan kaupunkien institutionaalista asemaa ja se on tarkoitettu kaupunkipolitiikan kehittämisen tueksi ja keskustelunavaukseksi. Kaupunkipolitiikan uusi alku? -selvityksen ovat laatineet professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta, professori Anssi Joutsiniemi Aalto-yliopistosta, professori Martti Häkkänen Turun yliopistosta ja tutkijatohtori Olli Seuri Tampereen yliopistosta.

Kirjoittajat nostavat selvityksessä esiin kolme kaupunkipolitiikan tulevaisuuden kannalta kriittistä näkökulmaa. Ensiksi selvityksessä esitetään kaupungin erityisyyden tunnistamista. Toiseksi selvityksessä nostetaan erityisesti esiin elinvoiman käsitteen pulmallisuus ja vaatimus sen tarkentamisesta. Kolmanneksi ehdotetaan kuntakehittämisen fokuksen siirtämistä kaupunkeihin konkreettisten uudistusten kautta.

Kaupunki ja elinvoima tulee määritellä käsitteinä uudelleen

Selvityksessä esitetään, että kaupunki tulee tunnistaa erityisenä, historiallisesti, sisällöltään ja kehityskuvaltaan määräytyneenä kokonaisuutena. Suomessa kaupungista on tullut sisällötön käsite, joka on päivityksen tarpeessa.

Myös elinvoiman käsite on jäänyt tyhjäksi. Selvityksen mukaan kaupunkien ja kuntien elinvoimatehtävälle on saatava sisältö, joka vastaa kuntalaisten tarpeisiin, takaa toimivallan hallinnolle sekä turvaa demokraattisen lopputuloksen. Eduskunta on kuntalakia säätäessään pohjustanut elinvoiman käsitteen ja turvannut sille tietynlaisen oikeudellisen aseman. Tutkijoiden mukaan se on nyt vain otettava operatiiviseen käyttöön. Poikkisektoraaliselle elinvoimatehtävälle on saatava institutionaalinen tuki ja toiminnan tuloksia pitää kyetä analysoimaan ja seuraamaan.

Kuntakehittämisen painopiste tulisi siirtää seuraavaksi kaupunkeihin

Selvityksessä todetaan, että 2000-luvun alussa alkaneen kunta- ja sote-rakenteiden uudistamisen aallon jälkeen kuntakehittämisen painopiste tulisi siirtää kaupunkeihin. Selvityksessä ehdotetaan kaupunkien institutionaalisen aseman terävöittämistä muun muassa kehittämällä kaupunkeja koskevaa lainsäädäntöä ”vapaakaupunkikokeilun” avulla, perustamalla kaupunkipolitiikan tieteellinen asiantuntijaelin sekä kokoamalla valtiohallinnon kaupunkiosaamista yhteen ministeriöön. Selvityksen ehdotukset toimivat keskustelun herättelijöinä kaupunkipolitiikan ja kaupunkien kehittämisessä. 

Lisätiedot:
professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto, p. 050 415 4861
professori Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopisto, p. 040 589 6223
professori Martti Häkkänen, Turun yliopisto, p. 050 404 8411
tutkijatohtori Olli Seuri, Tampereen yliopisto, p. 040 674 4001
johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 029 504 7071
erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 029 506 4919

 
Sivun alkuun