Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö arvioi mahdollisuuksia nostaa ikääntyneiden työllisyysastetta

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2024 8.00
Tiedote
Kuvassa on harmaahiuksinen mies työkoneen ääressä tekemässä työtä.

Työministeri Arto Satonen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat nimittäneet Juha Sipilän hallituksessa työministerinä toimineen Jari Lindströmin selvityshenkilöksi.

Lindströmin tehtävänä on selvittää, miten voidaan lisätä yli 55-vuotiaiden työllistymistä ja jatkaa heidän työuriaan työvoimapolitiikan keinoilla. Lisäksi Lindström tekee ehdotukset Suomeen soveltuvaksi kokeiluksi ns. Singaporen siltatyömallista. Sen tavoite on lisätä eläkeiän saavuttaneiden kannustimia jatkaa työelämässä.

Selvityshenkilön työ käynnistyy työministeri Satosen pyöreän pöydän keskustelussa 3. toukokuuta 2024. Keskustelussa luodaan katsaus ikääntyvien työllistymiseen sekä erilaisiin käytössä oleviin toimintamalleihin ikääntyvien työllisyystilanteen parantamiseksi. Tilaisuuteen osallistuvat muun muassa työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Selvitystyö etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvityshenkilö tekee ehdotukset toimenpiteiksi, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta voidaan nostaa työvoimapoliittisin keinoin. Määräaika tälle työlle on 30.10.2024. Vuoden 2025 helmikuun loppuun mennessä selvityshenkilö tekee esityksen kokeiluksi, joka tukee alimman eläkeiän saavuttaneiden tai sitä lähestyvien työntekijöiden työurien jatkumista (Singaporen siltatyömalli).

Selvityksen tekemistä tukee työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Taustalla hallitusohjelman kirjaukset 

Pääministeri Petteri Orpon hallitus tavoittelee hallituskauden aikana toteuttavilla työllisyys- ja kasvutoimilla 100 000 uutta työllistä. Pidemmällä aikavälillä tavoite on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Ikääntyneiden työurat on saatava jatkumaan nykyistä pitempään.

Selvitystehtävällä on yhteys useisiin muihin hallitusohjelmassa päätettyihin toimiin ja tavoitteisiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu tavoite torjua ikäsyrjintää ja poistaa iäkkäämpien henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen esteitä, kansallinen TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma sekä ikääntyneitä koskeva työkykyohjelma, jolla parannetaan työssä jaksamista ja vähennetään työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuvien määrää. 

Lisätiedot:

Työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 029 504 7321
Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, p. 029 504 8073 (paikalla 2.5.2024)